REKLAMA

WSPiA RZESZÓW: Jak sprawnie sądzić przestępców w Polsce ?

RZESZÓW. „Czy w stronę kontradyktoryjności?” to temat kolejnego posiedzenia Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek 28 stycznia 2013 r. Będzie to wyjątkowe posiedzenie zorganizowane w formie konferencji na temat zmian w procedurze karnej.

W dyskusji uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, która opracowuje zmiany w Kodeksie Karnym.

Na zdjęciu prof. Andrzej Zoll oraz prof. Zbigniew Ćwiąkalski wykładowcy WSPiA

Na zdjęciu prof. Andrzej Zoll oraz prof. Zbigniew Ćwiąkalski wykładowcy WSPiA

Początek dyskusji 28 stycznia o godz. 11.00, w Sali Konferencyjnej Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie, przy ul. Cegielnianej 14.

Dyskusja na ważne tematy
W czasie konferencji zorganizowanej w ramach Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in. nowego modelu procedury karnej oraz inicjatywy dowodowej stron postępowania karnego. Mowa będzie również o modelu postępowania przygotowawczego w świetle projektu nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego i przeprowadzanych tu czynnościach dowodowych.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali m.in. prof. dr hab. Paweł Wiliński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Andrzej Kiełtyka z Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie, dr Łukasz Chojniak z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. Czesław P. Kłak (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji).

Spotkanie zakończy dyskusja z udziałem prelegentów oraz zaproszonych gości. Wszystkie wygłoszone oraz przedłożone referaty, komunikaty oraz głosy w dyskusji zostaną opublikowane przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów w materiałach pokonferencyjnych.

Podkarpackie Forum Myśli Prawniczej
Do udziału w posiedzeniach Forum zapraszani są przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych zainteresowani dyskusją z wybitnymi naukowcami z całej Polski. Podkarpackie Forum Myśli Prawniczej to wspólna inicjatywa prof. Jerzego Posłusznego – Rektora WSPiA oraz wykładowców uczelni prof. Andrzeja Zolla i prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Celem Forum jest zaktywizowanie podkarpackiego środowiska prawniczego oraz zainteresowanie prokuratorów, sędziów, adwokatów, aplikantów a także młodych absolwentów studiów prawniczych dorobkiem polskiej nauki i praktyki w większym stopniu niż dotychczas. Comiesięczne spotkania mają również na celu szerzenie myśli prawniczej w życiu naukowym uczelni i poszerzanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa, z uwzględnieniem wszystkich jego gałęzi i działów. Forum jest płaszczyzną dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy teoretykami i praktykami prawa. Poświęcone jest ważnym i aktualnym (teoretycznym i praktycznym) zagadnieniom z zakresu prawa. Na posiedzenia Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej zapraszani są naukowcy z takich ośrodków jak Kraków, Lublin, czy Warszawa, dlatego uczestnicy mają okazję poznać najnowsze tendencje i kierunki rozwoju nauk penalnych.

Program konferencji „Czy w stronę kontradyktoryjności?”:

11.00 – 11.45 – wystąpienie Pana prof. dr. hab. Pawła Wilińskiego (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) pt.: „Nowy model procedury karnej – w stronę kontradyktoryjności”

11.45 – 12.15 – wystąpienie Pana dr. Andrzeja Kiełtyki (Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie) pt.: „Czynności dowodowe w postępowaniu przygotowawczym – uwagi de lege lata i de lege ferenda”

12.15 – 12.25 – przerwa

12.25 – 12.55 – wystąpienie Pana dr. Łukasza Chojniaka (Uniwersytet Warszawski) pt.: „Inicjatywa dowodowa w świetle projektu nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego”.

12.55 – 13.25 – wystąpienie Pana prof. dr. hab. Czesława P. Kłaka (WSPiA) pt.: „Model postępowania przygotowawczego w świetle projektu nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego”.

13.25 – 14.25 – komunikaty oraz dyskusja.

WIĘCEJ NA STRONIE : www.wspia.eu

28-01-2013
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.