REKLAMA
REKLAMA

Wyjaśnienie Urzędu Gminy w Sanoku

GMINA SANOK / PODKARPACIE. W związku z artykułem, który ukazał się 01 sierpnia 2013 r.  na portalu esanok.plTo miała być podróż życia. Mieszkanka Bykowiec na granicy potraktowana jak przestępca” pragnę wyjaśnić, że sprawa dotycząca błędnych danych w pasku magnetycznym dowodu osobistego Pani Józefy T. została zgłoszona ustnie w Urzędzie Gminy Sanok w dniu 24 lipca 2013 r. przez samą zainteresowaną i niezwłocznie zostały podjęte pierwsze czynności w tej sprawie.

Granica serbsko-chorwacka jest trudnym terenem. Z wiedzy jaką posiadamy, już nieraz dochodziło tam do różnych incydentów związanych z dokumentami tożsamości, które z prawem nie miały nic wspólnego. Bezprawne zatrzymania paszportów i problemy z ich wyegzekwowaniem. Problemy z ustaleniem przyczyn tych zatrzymań, z porozumieniem się  ma nawet Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nie jest to więc sprawa łatwa do wyjaśnienia, ustalenia i sprostowania.

W dniu zgłoszenia Pani T. nie posiadała dowodu osobistego fizycznie, w związku z powyższym jedyną rzeczą, którą można było stwierdzić natychmiast było sprawdzenie zgodności danych przesłanych do Departamentu Spraw Obywatelskich – Biuro Dowodów Osobistych w MSW, które to dane są umieszczane w wyrabianym dowodzie. W dokumentach, które Pani T. otrzymała na granicy jest wpisana seria i numer zatrzymanego dowodu osobistego, w związku z tym pracownik Urzędu Gminy po zweryfikowaniu danych powyższego dowodu przekazał Pani T. już w dniu zgłoszenia, że wszystkie dane, które można sprawdzić w Urzędzie Gminy, a które są drukowane na blankiecie dowodu osobistego są zgodne z danymi figurującymi w posiadanych rejestrach.  Wójt Gminy jest wystawcą dowodu osobistego, ale dowód fizycznie jest drukowany w drukarni MSW, więc kodowanie danych w pasku magnetycznym odbywa się w Ministerstwie. Nic więcej w dniu zgłoszenia nie byliśmy w stanie ustalić. Umówiliśmy się z Panią T., że skontaktujemy się natychmiast po uzyskaniu jakichkolwiek informacji.

Podejmując sprawę do rozpatrzenia rozmawialiśmy z pracownikami Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego, który jest Organem Nadzorczym Ewidencji Ludności, dowiedzieliśmy się, że sprawę trzeba wyjaśnić w Departamencie Spraw Obywatelskich, i że prawdopodobnie będzie to bardzo trudne, a wręcz niemożliwe.

W Departamencie Spraw Obywatelskich MSW wyjaśniono, że dane do dowodu osobistego przekazane przez Urząd Gminy są weryfikowane po wydrukowaniu dokumentu z danymi umieszczonymi w pasku magnetycznym za pomocą specjalnego urządzenia przed wypuszczeniem dokumentu do obrotu, więc o pomyłce raczej nie ma mowy w tym wypadku. Służby celne i służby graniczne posługują się podobnymi urządzeniami do odczytu danych z pasków magnetycznych i przyczyną błędnego odczytu mogła być usterka urządzenia.

Udzielono nam informacji, że sprawę powinna zgłosić bezpośrednio sama zainteresowana składając wniosek o wyjaśnienie problemu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Rozwiązaniem na chwilę obecną i jedynym wykonalnym przez tutejszy organ jest przyjęcie zgłoszenia w Ewidencji Ludności przez Panią T. chęci unieważnienia dowodu osobistego, usunięcia go z obiegu i wyrobienie nowego dokumentu tożsamości. Takich informacji udzielono osobiście Pani Józefie T. w dniu 31 lipca 2013 r.,. zainteresowana odmówiła jednak unieważnienia dowodu i złożenia wniosku o nowy, żądając zwrotu dowodu zatrzymanego przez służby graniczne.

W chwili obecnej próbujemy kontaktować się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
Sprawa jest trudna do wyjaśnienia i na pewno nie da się tego załatwić w krótkim czasie.
Wójt Gminy nie jest organem uprawnionym do skutecznego załatwienia sprawy, może jedynie pośredniczyć w interwencjach, co od samego początku czyni. Podejrzewamy, że zatrzymanie dokumentu i straszenie Interpolem było bezprawne i mogło wynikać z chęci wyłudzenia pieniędzy.

Ewa Wicińska
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Sanok

02-08-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)