REKLAMA

XL Sesja Rady Miasta Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. W czwartek (25.04) o godzinie 9:00 rozpocznie się XL Sesja Rady Miasta Sanoka. Publikujemy porządek obrad.

XL Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji odbędzie się w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Powołanie sekretarza sesji.

3.      Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4.      Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5.      Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7.      Informacja Burmistrza Miasta w sprawie projektu budowy drogi śródmiejskiej.

8.      Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2013, ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9.      Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do projektu inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2012, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Kościuszki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 660/1 o pow. 0.0023 ha oraz wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Sanoku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 660/2 prawem służebności przejazdu i przechodu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku przy ul. Rysiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2812/42 o pow. 0,0200 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Stankiewicza oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13/86 o pow. 0.1468 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Sanoka położone w Sanoku obr. Wójtowstwo oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 688/10 o pow. 0,1084 ha, 688/11 o pow. 0,1132 ha, 688/12 o pow. 0,1056 ha, 688/13 o pow. 0,0823 ha, 688/14 o pow. 0,0829 ha, 688/15 o pow. 0,0818 ha, 688/16 o pow. 0,0953 ha, 688/17 o pow. 0,1026 ha, 688/18 o pow. 0,1020 ha, 688/19 o pow. 0,2719 ha, 688/20 o pow. 0,1070 ha, 688/21 o pow. 0,1107 ha, 688/22 o pow. 0,0911 ha, 688/23 o pow. 0,0703 ha, 688/24 o pow. 0,0701 ha, 688/25 o pow. 0,0815 ha, 688/26 o pow. 0,1020 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia uchwały Nr LXII/456/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 17.06.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Olchowce m.Sanoka o nazwie „Nad Sanem –I”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia górnej stawki opłat za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie podpisania umowy  o partnerstwie miast Sanok – Białogród nad Dniestrem, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej pamięci Żydów pomordowanych w latach II wojny światowej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Koło Łowieckie „Jarząbek” w Sanoku ul. Stróżowska 36, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21.  Interpelacje.

22. Wolne wnioski i zapytania.

23.  Zamknięcie obrad sesji.

źródło: Urząd Miasta Sanoka

22-04-2013
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.