REKLAMA

XLI Sesja Rady Miasta Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. XLI Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji odbędzie się w dniu 28.05.2013r. (wtorek) o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miasta Sanoka:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Powołanie sekretarza sesji.

3.      Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4.      Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5.      Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7.      Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2013, ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8.      Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9.      Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą „Pomocna dłoń”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia (projektu) pod nazwą „EKO – SANOK zwiększenie świadomości społecznej w zakresie różnorodności biologicznej miasta” i złożenia wniosku o jego dofinansowanie, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej przy ul. Gajowej 35 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/150 o pow. 4,1772 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/1 służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka  nr 122, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Olchowce m.Sanoka o nazwie „Chrobrego IV”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/93/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 21.07.2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP tereny położonego w dzielnicy Olchowce m. Sanoka o nazwie „Nad Sanem II”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Olchowce m. Sanoka o nazwie „Nad Sanem”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/161/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 13.03.2008r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18.  Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Wojskową Komedę Uzupełnień w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za rok 2012, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20.  Interpelacje.

21.  Wolne wnioski i zapytania.

22.  Zamknięcie obrad sesji.

źródło: Urząd Miasta w Sanoku

22-05-2013
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.