REKLAMA

DZISIAJ: XXXVI Sesja Rady Powiatu w Sanoku

SANOK / PODKARPACIE. Rada Powiatu w Sanoku zawiadamia, że  w dniu 28 marca o godzinie 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XXXVI Sesja Rady Powiatu. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu w Sanoku:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok ( kwota 90.208 zł –projekt POKL  pn. „Wspólne działanie – wspólny sukces” ).
7. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok  ( kwota 12.317 zł –projekt POKL  pn. „Wykwalifikowany Pracownik – Efektywny Urząd Pracy” ).
8.  Podjęcie uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2013-2028.
9. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały  budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok ( kwota 1.400.000 zł – promesa).
10. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w formie weksla „In blanco” kredytu konsolidacyjnego.
11. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.
12. Podjęcie uchwały  w sprawie zamiaru  likwidacji  Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia kierunku działania dla Zarządu Powiatu w Sanoku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Powiatu Sanockiego na 2013 rok ( kwota 3.950 zł  – Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku).
15.  Podjęcie uchwały  w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2013 ( kwota 6.528 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sanoku).
17. Podjęcie uchwały  w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku z zespołu o nazwie Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/389/2013 Rady Powiatu w Sanoku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sanockiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wnioski i oświadczenia.
21. Zamknięcie obrad sesji.

Robert  Pieszczoch
Przewodniczący
Rady Powiatu w Sanoku

źródło: materiały nadesłane

28-03-2013
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.