REKLAMA

XXXVII Sesja Rady Powiatu w środę

SANOK / PODKARPACIE. Rada Powiatu w Sanoku zawiadamia, że w dniu 22 maja 2013r. o godz. 900 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XXXVII Sesja Rady Powiatu w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu w Sanoku:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.  Przyjęcie Sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok.
7. Przyjęcie Sprawozdań z realizacji zadań w roku 2012:
a) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku za 2012 rok,
b) Komendy Powiatowej Policji w Sanoku w 2012 roku,
c) Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku w 2012 roku,
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok ( kwota 78.000 zł  -„Wykonanie projektu budowlanego dla zadania „Stabilizacja osuwiska położonego w Sanoku przy ul. Szopena na dz. o nr  ewid. 89/1”.
9. Podjęcie uchwały  w sprawie powierzenia Gminie Komańcza zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Komańcza.
10. Podjęcie uchwały  w sprawie powierzenia Gminie Zagórz zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Zagórz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Besko zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Besko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gmina Tyrawa Wołoska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bukowsko zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Bukowsko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2013  ( zwrot dochodów do jednostek oświatowych).
15. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok ( kwota  339.534 zł –zabezpieczenie środków finansowych  na realizację zadania pn. „Rewitalizacja wzgórza zamkowego –najstarszej części miasta Sanoka”).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „ Partnerstwo na rzecz rozwoju południowej części województwa podkarpackiego.”
17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu sanockiego na lata 2013 – 2020”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok ( kwota 100.000 zł –realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej Sanok-Bukowsko w m. Wolica”).
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok (kwota 360.710 zł – zwiększenie wydatków w rozdz. 71014 –opracowania geodezyjne i kartograficzne).
21. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok (kwota 181.119 zł  -zwiększenie planu na zadanie: „Odbudowa drogi powiatowej Turze Pole –Zarszyn w m. Jaćmierz i odbudowa drogi powiatowej Prusiek-Wysoczany w m. Mokre, Wysoczany).
22. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok (kwota 137.859 zł –zwiększenie wydatków w rozdz. 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).
23. Informacja dot. „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu sanockiego.”
24. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia Powiatu Sanockiego do realizacji projektu pn. „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie” i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów” oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu.
25. Interpelacje i zapytania radnych.
26. Wnioski i oświadczenia.
27. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
Robert  Pieszczoch

20-05-2013
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.