REKLAMA
TORUS

XXXVIII Sesja Rady Miasta Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. XXXVIII Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji odbędzie się w dniu 14.03.2013r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

XXXVIII Sesja Rady Miasta Sanoka

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o zło onych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności miedzy sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności miedzy sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały bud żetowej na rok
2013, ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzeda y
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 333/4
o pow. 0.0054ha stanowiącą własność Gminy Miasta Sanoka na rzecz właściciela
nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 333/2,
z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciąż enia nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 21 obr. Śródmieście słu służebnością przesyłu sieci ciepłowniczej na rzecz
SPGK Sp. z o.o. w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazw nowym ulicom
w Dzielnicy Olchowce miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej
sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opró żniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, z ewentualnym
podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do uż ywania
herbu miasta Sanoka przez Związek Strzelecki Rzeczpospolitej „STRZELEC”
Komenda Okręgu „Południe” ul. Sienkiewicza 2 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem
uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta
Sanoka do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina, z ewentualnym
podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Interpelacje.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamkniecie obrad sesji.

Agnieszka Frączek
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Sanoku

08-03-2013
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.