REKLAMA
REKLAMA

Zgłoszony przez Powiat Sanocki projekt, na liście wojewódzkich priorytetów

SANOK / PODKARPACIE. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął wstępną listę przedsięwzięć priorytetowych, które mają szansę na realizację w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Wśród nich znalazł się zgłoszony przez Powiat projekt modernizacji bloku operacyjnego w sanockim szpitalu.

W wyniku trwającego ponad miesiąc naboru uzyskano informacje o projektach najbardziej znaczących dla rozwoju regionu, których realizacja możliwa będzie z poziomu krajowego lub regionalnego do 2023 r. i jest istotna z punktu widzenia osiągnięcia celów określonych w aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zgłoszonych zostało ponad 400 propozycji przedsięwzięć, które zweryfikowano pod kątem spełnienia kryteriów strategicznych, czyli  m.in. co najmniej regionalna skala oddziaływania przedsięwzięcia, wpływ na atrakcyjność i konkurencyjność województwa poprzez wspieranie występujących potencjałów lub niwelowanie barier rozwojowych, wpływ na sytuację społeczno – gospodarczą (np. korzystny wpływ na rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, poprawę dostępności komunikacyjnej).

Uznaliśmy, że projekt szpitala dotyczący modernizacji bloku operacyjnego wraz z zakupem wyposażenia, jest na tyle ważny, dla zdrowotnego bezpieczeństwa regionu, że warto go zgłosić na listę priorytetów. Zarząd Województwa oceniający te zadania podzielił nasze zdanie z czego bardzo się cieszymy, bo to zwiększa szanse na realizację tego zadania – mówi Sebastian Niżnik starosta sanocki.

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął wstępną listę przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego do ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014-2020. Celem osiągnięcia skumulowanych efektów rozwojowych i zwiększenia zasięgu oddziaływania postulowanych inwestycji, koniecznym było połączenie części projektów w kompleksowe przedsięwzięcia.

Lista projektów została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ma ona charakter wstępny i będzie doprecyzowana w dalszych etapach prac nad przygotowaniem Kontraktu Terytorialnego.

Materiały nadesłane

23-09-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)