REKLAMA
REKLAMA

Zostań partyworkerem

SANOK / PODKARPACIE. Urząd Miasta Sanoka poszukuje kandydatów na partyworkerów. Będą oni pełnili ważną rolę w partyworkingu – kolejnym działaniu, realizowanym w ramach projektu „Bezpieczniej dla mnie i dla miasta”.

Partyworking to działania profilaktyczne prowadzone podczas imprez masowych. Partyworkerzy – specjalnie przeszkolone osoby, będą podczas takich imprez rozmawiać z ich uczestnikami i uświadamiać grożące im niebezpieczeństwa, prowadząc akcje, m.in.: „Pilnuj drinka”, „Nie piję, bo prowadzę”, „Nie daj się okraść”, „Nie daj się wykorzystać”, „Bądź widoczny”, „Uwaga na narkotyki”.

Wymagania stawiane kandydatom:
– wiek 25-35 lat,
– doświadczenie w pracy w kontakcie bezpośrednim z ludźmi,
– niekaralność,
– dyspozycyjność do pracy w porze nocnej i w weekendy,
– umiejętność nawiązywania i podtrzymywania trudnego kontaktu,
– komunikatywność,
– mile widziane doświadczenie w obszarze profilaktyki, resocjalizacji.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) oryginał lub uwierzytelniona kopia świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4) dokumenty poświadczające doświadczenie w pracy,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
6) oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy składać w terminie do 08.11.2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1 pokój nr 1 lub pocztą na ww. adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PARTYWORKER”.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).


31-10-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)