REKLAMA
REKLAMA

„Artyści na Torsanie”. Konkurs TG Sokół

SANOK / PODKARPACIE. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z Sanoka ogłasza konkurs pod hasłem: „Artyści na Torsanie”. Główne cele konkursu to odkrywanie talentów artystycznych, kształtowanie uczuć patriotycznych oraz włączanie młodzieży do działalności „Sokoła”.

REGULAMIN KONKURSU pod hasłem: „Artyści na Torsanie”

1. Organizator:
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

2. Cele konkursu:
– odkrywanie talentów artystycznych,
– kształtowanie uczuć patriotycznych,
– włączanie młodzieży do działalności „Sokoła”.

3. Warunki uczestnictwa:
– konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych,
– w konkursie mogą brać udział soliści lub zespoły,
– zadaniem uczestników będzie namalowanie „Dzieła” najlepiej o wydźwięku  patriotycznym, lub militarnym (dopuszcza się inne tematy) na wyznaczonym miejscu postojowym,
czas na wykonanie: 4 godz.
– Wykonawca może korzystać z wcześniej przygotowanych materiałów, np. szablonów, koszt farb (kredy dla kategorii I) pokrywa Organizator.

4. Kategorie:
I. do 12 lat (urodzeni w 2002 i później),
II. 13 – 17 lat (urodzeni 2001 – 1997),
III. 18 – 34 lat (urodzeni 1996 – 1980),
IV. 35 lat i więcej (urodzeni w 1979 i wcześniej).

5. Termin i miejsce dostarczenia zgłoszeń:
do 8 września 2014 r. (poniedziałek), listownie:
na adres: TG „Sokół”, ul. Mickiewicza 13,
38-500 Sanok (decyduje data stempla pocztowego)
lub mailowo na adres: sokol@sokolsanok.pl.

6. Nagrody: dla sześciu najlepszych uczestników w każdej kategorii przewidziane są nagrody.

7. Ocena prac: wykonane prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora, która weźmie pod uwagę następujące kryteria:
– dobór tematu,
– stopień trudności wykonywanego „Dzieła”,
– ogólne wrażenie artystyczne.

8. Termin i wyniki konkursu:
Konkurs odbędzie się w niedzielę, 14 września 2014 r. od godz. 11:00 do 15:00 , na Parkingu (płyta byłego lodowiska) przy ul. Mickiewicza w Sanoku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 14 września 2014 r. w „Ogrodzie Zimowym” (budynek „Sokoła” od strony Parku) o godz. 17:00.

9. Uwagi dodatkowe:
– organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, internecie i prasie,
– uczniowie zgłaszający się na konkurs powinni posiadać ważne legitymacje szkolne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku

Zastrzegany sobie dokonanie zmian w RegulaminieNr stanowiska ………

Karta zgłoszenia do udziału w konkursie pod hasłem: „Artyści na Torsanie”

1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………..……

2. Data urodzenia: ……………………………………………

3. Adres (uczniowie adres szkoły): ………………………

…..……………………………………………………………………

4. Telefon kontaktowy: …………………………………..…

5. Imię i nazwisko opiekuna dla uczestników do 16 lat, tel.: …………………………………………

……………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne ich umieszczenie w mediach celem poinformowania mieszkańców powiatu sanockiego o wynikach konkursu.

………………………………………

Podpis pełnoletniego uczestnika konkursu

lub

……………….……………………..…

Podpis rodzica uczestnika/prawnego opiekuna

Miejscowość, data……………………………….

24-07-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)