REKLAMA
REKLAMA

„Dzieci i młodzież w świecie nowych technologii – współczesne zagrożenia”

SANOK / PODKARPACIE. Komenda Powiatowa Policji w Sanoku przy współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sanoku zorganizowała konferencję naukową dla dyrektorów, pedagogów oraz przedstawicieli instytucji

, których praca jest związana z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi na współczesne zagrożenia.

Wczoraj w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku odbyła się konferencja pod nazwą „Dzieci i młodzież w świecie nowych technologii- współczesne zagrożenia”. Spotkanie zorganizowano w ramach policyjnego programu prewencyjnego „Reaguje – bezpieczniej się czuje”.

Konferencji przewodniczyli: dr Magdalena Konieczny – prorektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku, Sebastian Niżnik – Starosta Sanocki oraz kom. Grzegorz Matyniak – Komendant Powiatowy Policji w Sanoku.

Jako prelegenci wystąpili:
– dr Lucyna Samborska – Prezes Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
– Justyna Klich – Koordynatorka Linii Wsparcia Fundacji ITAKA
– Jakub Pepłoński – Kierownik ds. współpracy z organami ścigania serwisu „Allegro”
– Krzysztof Janiszewski – IPR Ekspert
– asp. Monika Hędrzak, sierż. sztab. Izabela Rowińska-Ciępiel – Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KPP w Sanoku.

W konferencji uczestniczyli:
podinsp. Alina Pieniążek – Ekspert w Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, Ludwik Sobol – Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Irena Penar – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Promocji UM w Sanoku, Jadwiga Warchoł – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych oraz przedstawiciele instytucji, których praca związana jest z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z terenu powiatu sanockiego.

Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: niemedycznego stosowanie leków przez dzieci i młodzież, ucieczki nastolatków, cyberprzestępczość, przemoc w rodzinie oraz zasady współpracy na linii Szkoła – Policja.

W dzisiejszych czasach ryzykowne zachowania młodzieży różnią się od tych sprzed kilku lat. Dlatego też niezwykle ważna jest profilaktyka w tym zakresie i podejmowanie działań zmierzających do uświadamiania młodym ludziom tych zagrożeń. Wczorajsza konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia i niebezpieczeństwa, na które może być narażony młody człowiek oraz zaciśnięcie współpracy międzyinstytucjonalnej.

W trakcie spotkania wyjaśniono wiele kwestii dotyczących wypracowania wspólnych procedur współpracy szkół z policją, przypomniano o obowiązkach i uprawnieniach wynikających z przepisów prawa.

Dziękujemy wszystkim osobom przybyłym na spotkanie. Mamy nadzieję, że wspólna dyskusja na poruszane zagadnienia przyczyni się do jeszcze lepszej współpracy poszczególnych instytucji w dążeniu do zapobiegania negatywnym zjawiskom, a co za tym idzie poprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa.

KPP Sanok

27-10-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)