REKLAMA
REKLAMA

„Dziedzictwo kulturowe obszaru Polski Wschodniej” – Konferencja w Zamościu (ZDJĘCIA)

GMINA SANOK / PODKARPACIE. W dniach 8-9 maja, 15-osobowa delegacja z Gminy Sanok składająca się z przedstawicieli Rady Gminy Sanok, Sołtysów oraz pracowników Urzędu na czele z Anną Hałas Wójtem Gminy gościła w Zamościu na konferencji pt. „Dziedzictwo kulturowe obszaru Polski Wschodniej”

,  w ramach której już po raz kolejny  spotkali się przedstawiciele z zaprzyjaźnionych gmin – z Gminy Ełk, Gminy Hrubieszów, Gminy Suwałki Gminy Zamość oraz z Gminy Sanok.

Gmina Sanok, Gmina Ełk, Gmina Hrubieszów, Gminy Suwałki oraz Gmina Zamość to gminy, które połączyły swoje siły, aby stworzyć strategię rozwoju oraz promocji gmin wiejskich Polski Wschodniej.

W hotelu „Koronnym” w Zamościu odbyła się 2-dniowa konferencja pt. „Dziedzictwo kulturowe obszaru Polski Wschodniej”,  którą poprowadził Marek Marcola. Prowadzący przedstawił ciekawe wykłady pt.: „Materialne i niematerialne dobra kultury”, „Potencjał i zasoby kulturowe pierścieniowych gmin partnerskich”, „Dobre przykłady, atrakcyjne formy ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego”, „Dostępne metody wspierania i ochrony dziedzictwa kulturowego przez jednostki samorządu terytorialnego”, „Rozwój gmin oparty na dobrach kultury – studia przypadku” oraz „Rola jednostek samorządu terytorialnego, społeczeństwa i innych organizacji w podniesieniu świadomości znaczenia dziedzictwa kulturowego”.
Była to czwarta ze wspólnych konferencji w ramach projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”. Po raz pierwszy przedstawiciele wszystkich gmin spotkali się 18-19 października 2012 r. w Kalinowicach w Gminie Zamość. Po raz drugi to właśnie Gmina Sanok była gospodarzem konferencji, która odbyła się w dniach 9-10 sierpnia 2013 r. w sanockim hotelu „Bona”, a po raz trzeci gościła nas Gmina Ełk w dniach 5-6 września 2013 r.

Projekt „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”  jest realizowany w ramach Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4: Promocja i Współpraca.
Wartość projektu to 1 427 566,80 zł, czego kwota dofinansowania wynosi 1 284 810,10 zł

Realizacja projektu będzie trwać od 01.09.2012 r. do 30.11.2014 r.

– Takie spotkania są bardzo owocne i inspirujące. Wraz z przedstawicielami innych gmin pierścieniowych wymieniamy się doświadczeniami i pomysłami, wypracowując wspólną strategię rozwoju Polski Wschodniej w obszarach: gospodarczym, turystycznym oraz kulturowym – mówi Anna Hałas, Wójt Gminy Sanok.

Zapraszamy na stronę www.gminypierscieniowe.pl, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie informacje na temat projektu oraz wyjątkowe spacery wirtualne.

O projekcie „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”
Celem projektu, którego Liderem jest Gmina Zamość, jest zintegrowanie 5 gmin Polski Wschodniej – Gminy Ełk, Gminy Hrubieszów, Gminy Sanok, Gminy Suwałki oraz Gminy Zamość w celu wypracowania wspólnej strategii rozwoju oraz promocji gmin wiejskich Polski Wschodniej w obszarach: gospodarczym, turystycznym oraz kulturowym.

Cel projektu:
Cel projektu zakłada nawiązanie trwałej, międzywojewódzkiej współpracy pomiędzy gminami partnerskimi położonymi w czterech województwach Polski Wschodniej. Realizacja projektu wpłynie na wzmocnienie kooperacji pomiędzy regionami wschodnimi, zostanie stworzona możliwość wymiany doświadczeń i podjęcia wspólnych działań na rzecz pełniejszego wykorzystania istniejących zasobów, miejscowych uwarunkowań i potencjału w procesie rozwoju Polski Wschodniej. Realizacja projektu wpłynie również na utworzenie ponadregionalnych powiązań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Realizacja zadań, zaplanowanych w ramach projektu ma służyć współpracy oraz promocji potencjału każdej z partnerskich gmin, a także wykorzystaniu głównych szans rozwojowych województw Polski Wschodniej.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:
1. Opracowanie wspólnego dokumentu strategicznego pn. „Ponadregionalna Strategia Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014−2020”
2. Organizacja konferencji w ramach projektu: zaplanowano organizację 5 konferencji po jednej w Gminie Ełk, Sanok, Suwałki oraz dwie w Gminie Zamość
3. Wydawnictwa informacyjno – promocyjne
W ramach zadania zaplanowano:
a) opracowanie i wykonanie wspólnego folderu na temat rozwoju gospodarczego
b) opracowanie i wykonanie wspólnego folderu z zakresu turystyki
c) opracowanie i wykonanie wspólnego folderu z zakresu dziedzictwa kulturowego
d) opracowanie i wykonanie wspólnego kalendarza
e) opracowanie i wykonanie albumu dla Gminy Ełk, Gminy Sanok, Gminy Suwałki, Gminy Zamość
f) opracowanie i wykonanie map dla Gminy Ełk, Gminy Sanok, Gminy Suwałki, Gminy Zamość
4. Internetowa promocja Polski Wschodniej poprzez wykorzystanie narzędzi ICT
W ramach zadania zaplanowano:
a) utworzenie aplikacji umożliwiającej rezerwację kwater agroturystycznych
b) utworzenie i obsługa wspólnej strony internetowej
c) utworzenie 4 spacerów wirtualnych dla Gminy Ełk, Gminy Sanok, Gminy Suwałki, Gminy Zamość
5. Opracowanie i wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych o historii miejscowości, atrakcjach turystycznych
Tablice zostaną ustawione w miejscowościach położonych na terenie Gminy Ełk, Gminy Sanok, Gminy Suwałki, Gminy Zamość
6. Opracowanie i wykonanie witaczy
Witacze zostaną ustawione na terenie Gminy Ełk, Gminy Sanok, Gminy Suwałki, Gminy Zamość
7. Promocja projektu
W ramach zadania zaplanowano opracowanie i druk plakatów promocyjnych, ulotek informacyjnych, ogłoszenia w prasie lokalnej, opracowanie i wykonanie roll-up oraz ścianek reklamowych dla Gmin Ełk, Sanok, Suwałki, Zamość.
8. Zarządzanie projektem

12-05-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook