REKLAMA
REKLAMA

PONIEDZIAŁEK: LVIII Sesja RADY POWIATU w Sanoku

Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Robert Pieszczoch zawiadamia, że w dniu 29 września 2014r. o godz. 15:30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się LVIII Sesja RADY POWIATU w SANOKU z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2014 rok (kwota 2.294 zł –ŚDS w Zagórzu).

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2014 rok (kwota 50.000 zł).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu Powiatu Sanockiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2014 rok (kwota 35.000 zł –ZS Nr 5 w Sanoku).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2014 rok (kwota 23.800 zł-PZD w Sanoku).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2014 (kwota 56.800 zł).

13. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Gminą Rymanów wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii prawosławnej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2014 (kwota 150.000 zł –RCRE w Sanoku).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2014 rok (kwota 164.700 zł – PUP w Sanoku).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2014 rok (kwota 9.177 zł – ŚDS w Zagórzu).

18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Besko prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Komańcza prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn –Odrzechowa od km 0+390 do km 5+030 oraz od km 6+350 do km 6+600”.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2014 rok (kwota 100.000 zł).

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

24. Złożenie przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Sanoku i Starostę Sanockiego informacji o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

25. Odczytanie informacji Wojewody Podkarpackiego o analizie oświadczeń majątkowych.

26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Wnioski i oświadczenia.
28. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku
Robert Pieszczoch

27-09-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)