REKLAMA
REKLAMA

Apel o pomoc dla partnerów z Białogrodu nad Dniestrem

Szanowni Państwo,
Do Urzędu Miasta Sanoka, na ręce Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta, wpłynął dramatyczny apel z Urzędu Miasta Białogrodu nad Dniestrem – kojarzony przez nas jako Akerman.

Jest to jedno z dziesięciu  najstarszych miast świata, a od niedawna nasze miasto partnerskie. W piśmie tym Burmistrz Igor Nanowskij apeluje do naszego miasta o pilną pomoc humanitarną w związku z przejęciem przez miasto Białogród około tysiąca dzieci z rejonów objętych działaniami wojennymi na wschodzie Ukrainy, z regionu Doniecka i Ługańska. Dzieci te przewiezione zostały w odzieży letniej bez dodatkowego wyposażenia i obecnie przebywają w internatach, domach wycieczkowych i innych tego typu obiektach. W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym  konieczne jest wyposażenie tychże  dzieci (5–16 lat) w niezbędną cieplejszą odzież, obuwie, przybory szkolne oraz środki higieny.

Gospodarz Miasta, Pan Igor Nonovskij zwraca się z gorącym apelem o zebranie wszelkich tego typu niezbędnych artykułów, które pomogą przetrwać dzieciom ten trudny dla nich czasu rozłąki z rodzinnym domem.

Drodzy Sanoczanie i mieszkańcy  Ziemi Sanockiej,
W związku z tym apelem, w przyszłym numerze Tygodnika Sanockiego przedstawiony zostanie konkretny plan przeprowadzenia tej akcji przez Sanok. W tym celu zostanie powołany zespół koordynacyjny. Poprzez różne instytucje, w tym szkoły,  będziemy apelować o „ przeszukanie szaf” w celu znalezienia tych niezbędnych elementów pomocy, które są w dobrym stanie i mogłyby stanowić wielką pomoc dla tych dzieci. Pragniemy poinformować, że o podobną akcję zwróciliśmy się do naszego miasta partnerskiego, Reinheim w Niemczech. Apel ten spotkał się z pozytywnym  odzewem.

Dzisiaj sygnalizując problem, prosimy o przeanalizowanie przez Państwa, sanockie rodziny, możliwości włączenia się w tą jakże ważną akcję. Więcej informacji zostanie przedstawione w następnym numerze Tygodnika Sanockiego oraz na stronach: esanok.pl, Urzędu Miasta Sanoka – www.um.sanok.pl

Włączmy się w tą  akcję jako Miasto i wspólnymi siłami pomóżmy bezbronnym dzieciom z Białogrodu nad Dniestrem!

Burmistrz Miasta Sanoka                                                                   Przewodniczący Rady Miasta  Sanoka
Wojciech Blecharczyk                                                                         Jan Oklejewicz

26-08-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook