REKLAMA
REKLAMA

Bogdan Rzońca: Działania MSW dotyczące Straży Granicznej w Sanoku są niepokojące

W ostatnich dniach, sporo mówi się o działaniach MSW zmierzających do powolnej likwidacji Straży Granicznej w Sanoku. Głos w sprawie zabrał wczoraj na łamach portalu esanok.pl europoseł PiS Tomasz Poręba. Niepokój związany z przyszłością jednostki wyraża dziś również poseł PiS Bogdan Rzońca.

Po publikacja pierwszych doniesień związanych z powolną likwidacją Straży Granicznej w Sanoku, wśród mieszkańców rozgorzała dyskusja. Wiele osób zwraca uwagę na niebezpieczeństwa, jakie grożą w przypadku zamknięcia oddziału i zmniejszenia jego stanu osobowego. W komentarze dotyczących tej sprawy, często poruszana jest kwestia obecnej sytuacji na Ukrainie.

Na łamach portalu Esanok.pl, apel do MSW wygłosił europoseł PiS Tomasz Poręba. Jego głos i zdanie na temat oddziału SG w grodzie Grzegorza wzmacnia poseł PiS Bogdan Rzońca.


TOMASZ PORĘBA: Apeluję do szefa MSW o powstrzymanie działań zmierzających do likwidacji placówki Straży Granicznej w Sanoku

Tomasz Poręba


INTERPELACJA BOGDANA RZOŃCY DO MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Zdarzenia związane z nielegalnym przekraczaniem południowej granicy państwa polskiego niepokoją mieszkańców województwa podkarpackiego.

Wydarzenia z 24 marca 2014 roku w Jaśle związane z wyskoczeniem w środku miasta z samochodu ciężarowego zarejestrowanego w Grecji,  pięciu obywateli Pakistanu wskazują , że słuszne są obawy co do tego na ile Straż Graniczna – oddział Sanok, nadzorująca przejście drogowe w Barwinku na granicy ze Słowacją, ma możliwość realnego zabezpieczania granicy i wykonywania powierzonych jej zadań.

W związku z powyższym proszę o odpowiedz na następujące pytania:

1. Dlaczego we wrześniu 2013 roku zredukowano  ilość etatów Straży Granicznej  w Sanoku z 90 do 50?

2. Dlaczego w strukturze etatowych placówki w Sanoku brakuje komórki organizacyjnej przewidzianej do wykonywania zadań patrolowych?

3. Dlaczego zlikwidowana została Grupa Graniczna w Sanoku?

4. Czy w związku z wejściem w życie ustawy o cudzoziemcach, która nakładają na Komendanta Straży Granicznej w Sanoku nowe obowiązki od  1.05.2014 nie zachodzi potrzeba wzmocnienia etatowego Straży Granicznej w Sanoku?

5. Czy w związku z tym, że przez byle przejście graniczne w Barwinku przejeżdża na dobę 1200 tirów a Straż Graniczna może skontrolować 2 % tych samochodów jadących z Bałkanów, Turcji, Grecji do Skandynawii, Rosji i na Ukrainę nie zachodzi potrzeba zwiększenia etatów po to, by w Straż Graniczna mogła realnie a nie fikcyjnie wykonywać swoje obowiązki?

Straż Graniczna w Sanoku w ,,Koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009- 2015″ została przyporządkowana do:

A) chronienia granicy ze Słowacja  na długości ok.100 km oraz do kontroli szlaków granicznych w głąb kraju do 100 km od granicy,

B) przeciwdziałania nielegalnej migracji,

C) zwalczania przestępczości,

D) kontroli legalności pobytu i legalności zatrudnienia cudzoziemców,

E) wspólnych patroli polsko słowackich

Po likwidacji Grupy Granicznej jej zadania przejął Zespół d/s Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych Grupy d/s Cudzoziemców.

1 maja 2014 r wchodzi w życie znowelizowana ustawa o cudzoziemcach, która nakłada na Komendanta Placówki w Sanoku obowiązki, które dotąd wykonywał wojewoda.

Zatem Straż Graniczna będzie wykonywała m.in.:

– prowadzenie postępowań administracyjnych o zobowiązania cudzoziemców do powrotu,

– Postępowania administracyjne o zgodzie oraz cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych i zgodzie na pobyt tolerowany,

Konkluzja:

O tym, że Oddział Straży Granicznej w Sanoku jest osłabiany kadrowo i materialnie świadczą następujące fakty:

W 2012 roku straży granicznej odebrano i przekazano na rzecz Starostwa w Sanoku boisko sportowe i bieżnię o powierzchni około 0,5 ha oraz fakt, że planowana jest sprzedaż 14 garaży na samochody służbowe, CPN, myjnię o powierzchni 0,5 ha.

Czy te działania zdaniem Ministra wzmacniają, czy osłabiają potencjał straży granicznej? Jest to oczywiście pytanie retoryczne.

Czy w związku z sytuacją na Ukrainie w tym przypadku nie możemy mówić wręcz o sabotażu w zakresie bezpieczeństwa?

Bogdan Rzońca

foto: oficjalny blog Bogdana Rzońcy, europoseł Tomasz Poręba

źródło: materiały nadesłane

26-03-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)