REKLAMA
REKLAMA

Brak właściwego nadzoru, upadek z wysokości, lekceważenie zagrożeń… Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy (FILM)

„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” to tytuł kampanii Państwowej Inspekcji Pracy zaplanowanej na lata 2013-2015. Głównymi adresatami prowadzonych działań są pracownicy i pracodawcy zatrudnieni w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych

– w szczególności w przemyśle przetwórczym wyróżniającym się negatywnie pod względem liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy.

Celem kampanii jest uwrażliwienie pracowników przetwórstwa przemysłowego na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy.

Prowadzone działania mają również na celu inspirowanie do zmiany postaw poprzez popularyzację wzorców kulturowych bezpieczeństwa pracy, odpowiedzialności za wykonywane zadania w kontekście ochrony życia i zdrowia własnego oraz współpracowników.  Elementem kampanii jest również inspirowanie pracodawców do przeglądu i poprawy warunków pracy, wdrażania podwyższonych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zachęcanie do udziału w programach prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy.

W 2013 roku w całym kraju odnotowano 28095 poszkodowanych w wypadkach przy pracy w przetwórstwie przemysłowym. 52 osoby poniosły śmierć, a 222 doznały ciężkich obrażeń ciała.

Większości wypadkom można było zapobiec dzięki przestrzeganiu przepisów BHP. Często to właśnie niestosowanie się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, a także nieuwaga i lekkomyślność stanowią przyczynę tragicznych zdarzeń.

Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy:
– brak właściwego nadzoru,
– upadek z wysokości,
– lekceważenie zagrożeń,
– nieprzestrzeganie zasad i przepisów bhp,
– brak lub niewłaściwe szkolenia bhp,
– pośpiech, rutyna,
– nieużywanie środków ochrony indywidualnej.

WYPADKI PRZY PRACY ZBADANE PRZEZ INSPEKTORÓW PRACY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W RZESZOWIE  W OKRESIE 1 STYCZEŃ – 31 LIPIEC 2014R. W ZESTAWIENIU Z ANALOGICZNYM OKRESEM ROKU 2013.

źródło: Państwowa Inspekcja Pracy

26-08-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)