REKLAMA
REKLAMA

Burmistrz o likwidacji straży granicznej, sanockim „Majdanie” podczas zjazdu, a także o interpelacji radnych PiS (FILM)

Burmistrz o likwidacji straży granicznej, sanockim „Majdanie” podczas zjazdu, a także o interpelacji radnych PiS (FILM)

W ramach 56. sesji Rady Miasta burmistrz Sanoka Wojciech Blecharczyk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności. Mówił między innymi o likwidacji straży granicznej, sanockim „Majdanie” podczas zjazdu, przedwyborczej gorączce, a także o interpelacji radnych PiS.

INTERPELACJA RADNYCH PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

Sanok, 20 marca 2014 r.

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Rady Miasta Sanoka

INTERPELACJA

Przewodniczący
Rady Miasta
Jan Oklejewicz

Na podstawie § 20 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Sanoka zgłaszamy interpelację Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Od wielu lat sanoczanie słuchają obietnic budowy nowego stadionu. W skrócie pada propozycja „stadion za stadion”. Przed wielu laty miał to być stadion budowany na Błoniach, z trybunami na kilka tysięcy widzów i z podgrzewaną murawą w zamian za sprzedaż stadionu „Na Wierchach”. Oczywiście stadion „Na Wierchach” miał być zamknięty dopiero po wybudowaniu nowego stadionu. Sprawa ciągnie się lata. Pierwsze przetargi na sprzedaż stadiony podawał cenę wywoławczą ponad 17 mln złotych. Ostatnie zeszły do kwoty po niżej 7 mln. W dzisiejszej zmianie budżetowej pojawia się kwota 7 mln zł w zwiększeniach dochodów budżetu miast, oraz 3,5 mln w wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
Zapytujemy, czy jest to realizacja obietnicy burmistrza „stadion za stadion”? Jeżeli tak to proszę w ramach obowiązującej w naszym kraju zasady jawności finansów publicznych udostępnienie umów sprzedaży stadionu  i zakupu inwestycyjnego nowego stadionu.

Radni Prawa i Sprawiedliwość uzyskali wiedzę, która w wysokim stopniu ich zaniepokoiła. Ze względu na wagę sprawy przedstawiamy ją w skrócie i oczekujemy rzetelnych i wyczerpujących wyjaśnień.
Kwestia dotyczy domniemanego łamania prawa przez Burmistrza Sanoka i dyrektora MOSIR-u w zakresie uczestnictwa MIASTA w spółce CIARKO PBS KLUB HOKEJOWY SANOK. Zaangażowane w tym przedsięwzięciu są publiczne pieniądze upoważniające radnych do zainteresowania się problemem i doprowadzenie do pełnego wyjaśnienia tej sprawy. Zarzut  dotyczy marnotrawienia sporych środków publicznych, bo przekraczających kilka mln złotych rocznie, na działanie spółki pn. CIARKO PBS SANOK SP Z OO w Sanoku.
Zarzuca się, że Miasto uczestniczy w procederze łamania prawa przez Spółkę CIARKO PBS SANOK, która prawdopodobnie oszukała Skarb Państwa na około 3 mln zł z tytułu nienaliczonych i nie odprowadzonych składek ZUS. Ponad to, oszukała budżet Państwa na około 3 mln zł z tytułu nie naliczenia i nie odprowadzenia należnych podatków. Kontrole ZUS i UKS prawdopodobnie potwierdziły te nieprawidłowości i wydane zostały decyzje administracyjne, które prawdopodobnie są skrzętnie ukrywane przed społeczeństwem miasta Sanoka. Prawdopodobnie Burmistrz Miasta posiadał wiedzę o stwierdzonych w maju 2013 r. nieprawidłowościach i nie podjął żadnych działań aby im zapobiec. Sytuacja ma więc charakter rozwojowy. Jedyne działanie Burmistrza Miasta po zapoznaniu się z informacją od swego audytora to rezygnacja ze składu Rady Nadzorczej Spółki i wstawienie za Burmistrza Miasta dyrektora MOSIR-u.
Ponadto zarzuca się, że Dyrektor MOSIR-u wspólnie z b. Prezesem Spółki, rozliczali poprzez Spółkę, „lewe” faktury na: a) remont hali ARENA b) remont i wyposażenie INTERNATU będącego własnością Starostwa Sanockiego. Zarzut dotyczy również wpływów z tytułu biletów wstępu na mecze, które ponoć trafiały do prywatnych osób: nikt ich nie rozliczał i nie rozlicza.
Z wiedzy jaką uzyskali radni, w tej sprawie prowadzone jest postępowanie prokuratorskie. W Prokuraturze Okręgowej w Krośnie – która zaczęła prowadzić postepowanie, po przeczytaniu raportu z audytu robionego w maju 2013 przez biegłego. Jeden egzemplarz powyższego audytu jest w posiadaniu Burmistrza Sanoka. Nadmieniamy, że Miasto Sanok jest udziałowcem tej spółki, ma swego członka w Radzie Nadzorczej, zaangażowało publiczne pieniądze na udziały i udostępnienie ARENY SANOK bezpłatnie, co kosztuje kilka milionów złotych rocznie mieszkańców Sanoka.

Zdajemy sobie sprawę z wagi zarzutów i jako radni współodpowiedzialni za finanse Miasta zmuszeni jesteśmy przedłożyć powyższą interpelację. Wiedza jaką uzyskaliśmy była w formie twierdzącej, i to stanowczo twierdzącej. Dopisanie słowa „prawdopodobnie, pochodzi od nas, bowiem waga zarzutów jest tak poważna, że aż wydaje się niemożliwa. Ze względu na tę wagę i powagę sprawy prosimy o dogłębne wyjaśnienie z załączeniem dokumentów audytu, informacji prokuratury, decyzji ZUS i UKS.

Wojciech Pruchnicki

Przewodniczący Klubu Radnych
Prawo i Sprawiedliwość

interpelacja: materiały nadesłaneSpółka hokejowa Ciarko PBS Bank KH Sanok informuje, że już w najbliższym czasie ustosunkuje się do kwestii poruszanych w interpelacji Klubu Radnych PiS
i przedstawi rzetelną i wyczerpującą odpowiedź.Zobacz również:

Sprawozdanie komendanta Straży Miejskiej w Sanoku z działalności w 2013 roku (FILM)

AKTUALIZACJA: Chcą zlikwidować Straż Miejską w Sanoku. Projekt uchwały w Radzie Miasta (FILM)

Niepełnosprawni zaparkują w centrum Sanoka (jednak) za darmo

21-03-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)