REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: LXIII Sesja Rady Miasta Sanoka

LXIII Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji odbędzie się w dniu 11.09.2014r. /czwartek/ o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Sanoka.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku
obr. Olchowce przy ul. Wyspiańskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/160 o pow. 0.2208 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku
obr. Śródmieście przy ul. Słowackiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 950/1 o pow. 0.0454, ha z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 51 o pow. 2.2836 ha na rzecz Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie oddział w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego,
Hufiec Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działki nr 1050/10 o pow. 0.0029 ha, nr 1050/14 o pow. 0.0231 ha, nr 1050/15 o pow. 0.0015 ha, nr 1050/17 o pow. 0.0803 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny należnych Gminie Miasta Sanoka lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a tak że określenia warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze
użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/234/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na
terenie Miasta Sanoka do kategorii dróg gminnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu SPGK Sp. z o.o. w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Informacja z działalności funkcjonowania strefy płatnego parkowania i parkingu wielopoziomowego przez Administratora tj. SPGM. Sp. z o.o. w Sanoku.

18. Interpelacje.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamkniecie obrad sesji.

11-09-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)