REKLAMA
REKLAMA

Dzięki projektowi transgranicznemu mają m.in. galerię rękodzieła (ZDJĘCIA)

GMINA ZARSZYN / PODKARPACIE. Zwiększenie aktywizacji mieszkańców Gminy Zarszyn i Niżnej Sitnicy oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza poprzez utworzenie wspólnej galerii rękodzieła oraz przekazanie wiedzy na temat tworzenia wiosek tematycznych to główny cel realizowanego przez Gminę Zarszyn mikroprojektu transgranicznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Od 01 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r. Gmina Zarszyn realizowała mikroprojekt transgraniczny . Nr PL-SK/KAR/IPP/III/116 .pt. „Tematyczne wioski pogranicza polsko- słowackiego”.

Partnerem projektu po stronie słowackiej był Obec Niżna Sitnica.

Wartość projektu ogółem 50 908 EURO w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 43 271,80 EURO z budżetu państwa 5 090,80 EURO, wkład własny 2 545,40 EURO

Głównym celem projektu było: Zwiększenie aktywizacji mieszkańców Gminy Zarszyn i Niżnej Sitnicy oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza poprzez utworzenie wspólnej galerii rękodzieła oraz przekazanie wiedzy na temat tworzenia wiosek tematycznych.

W ramach projektu odbyła sią konferencja inauguracyjna, której głównym tematem było „Wykorzystanie walorów turystycznych i potencjału ludzkiego do rozwoju pogranicza – poprzez stworzenie nowych produktów turystycznych”. Wykład na ten temat wygłosił Pan Stanisław Orłowski.

Zorganizowane były dwudniowe warsztaty na temat tworzenia wiosek tematycznych, które prowadził Pan Jarosław Kuba Dyrektor Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt“. W wyniku tych warsztatów wypracowano koncepcję wioski tematycznej w miejscowości Odrzechowa, która staje się miejscowością turystyczną.

Wyremontowano wolne pomieszczenia w Domu Ludowym w Odrzechowej z przeznaczeniem na galerię rękodzieła. Zakupiono również wyposażenie do galerii, które jest niezbędne wyeksponowania prac.

Uczestnicy projektu wzięli udział w wyjeździe studyjnym do historycznej wioski Wilkolinec na Słowacji, w której zachowała się od ponad 100 lat niezmieniona architektura i stanowi ona obecnie wielką atrakcję turystyczną.

Przeprowadzono warsztaty z rękodzieła w tym warsztaty: tkackie, krywulki karpackie, karpacki haft krzyżykowy. Uczestnikami były osoby z Gminy Zarszyn oraz Niżnej Sitnicy na Słowacji. Wykonane przez uczestników prace zostały przekazane do galerii rękodzieła.

W nowo powstałej w ramach projektu „Galerii rękodzieła“ w Odrzechowej zorganizowano wystawę prac twórców z Gminy Zarszyn oraz Niżnej Sitnicy i okolic. Prace to tkane kilimy, chodniki, haft karpacki oraz krywulki karpackie, nie brakło pisanych ikon, rzeźb oraz koronek. Na otwarciu wystawy prezentowano dorobek poszczególnych twórców oraz zapoznano uczestników z historią i znaczeniem haftu i krywulek karpackich. Wydano publikację dwujęzyczną na temat atrakcji turystycznych w przyszłej wiosce tematycznej jak również rękodzieła w niej tworzonego. Na zakończenie projektu odbyła się konferencja podsumowująca projekt, na której zaprezentowano produkty i rezultaty osiągnięte w trakcie realizacji projektu. Ponadto wykład na temat roli partnerstwa w tworzeniu produktów turystycznych na przykładzie Bałtowa. Projekt przyczynił się do powstania nowych atrakcji turystycznych w Gminie Zarszyn.

B. Bętkowska


28-02-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook