REKLAMA
REKLAMA

Elżbieta Łukacijewska liderem wśród europosłów działających na rzecz zbliżenia Krajów Partnerstwa Wschodniego

PODKARPACIE. Elżbieta Łukacijewska została zwycięzcą rankingu portalu „Port Europa” podsumowującego pracę europosłów na rzecz zbliżeniu krajów Partnerstwa Wschodniego z Unią. Jury oceniło zaangażowanie poszczególnych posłów do PE z różnych partii politycznych w sprawy współpracy z Ukrainą i Białorusią (piesze przejścia graniczne, tańsze rozmowy telefoniczne, wizy pięcioletnie, tanie i proste przelewy itp.).

Wysokie, pierwsze miejsce Elżbiety Łukacijewskiej to efekt m.in.: ogromnego zaangażowania w kwestie pieszych przejść granicznych z naszymi wschodnimi sąsiadami. Wystosowana na początku roku interpelacja do Komisji Europejskiej dała polskim władzom jednoznaczną odpowiedź, że Unia nie zabrania, a wręcz wspiera i zachęca do tworzenia pieszych przejść na zewnętrznych granicach. Zabiegi Pani Poseł doprowadziły do pozytywnej decyzji MSW, a w konsekwencji do otwarcia (1 stycznia 2014 r.) pierwszego, pieszego przejścia w Kuźnicy Białostockiej. O potrzebie ruchu pieszego niech świadczy fakt, że tylko podczas ośmiu pierwszych dni, granicę przekraczało pieszo 186 turystów dziennie. Osobiste zaangażowanie w tą kwestię docenił Zespół do spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej, działający w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W piśmie skierowanym do Pani Poseł z dnia 9 stycznia b.r. informuje on, że uchwałą z dnia 29 listopada 2013 Zespół przyjął dokument p.n.: „Wprowadzenie ruchu pieszego w istniejących drogowych przejściach granicznych”, zawierający szczegółową analizę ruchu granicznego, wymagań formalnych, technicznych, organizacyjnych oraz finansowych utworzenia ciągów pieszych w przejściach granicznych.

Ponadto Elżbieta Łukacijewska znana jest w kręgach europarlamentarzystów, jako gorąca zwolenniczka zbliżenia Ukrainy do UE. Jest ona autorką interpelacji w sprawie koordynowania polityki akcyzowej między UE a Ukrainą, tak aby drastyczne różnice cen niektórych produktów nie sprzyjały przemytowi. Zabiega również o uchwalenie unijnej Strategii Karpackiej, która przyczyni się do zintensyfikowania współpracy w regionie karpackim, wychodząc z założenia, że „…tylko działania, które będą oparte na budowaniu mostów miedzy poszczególnymi państwami Unii oraz Unią, jako całością i Ukrainą, uwarunkowane o narzędzie jakim jest Strategia dla Karpat, pozwolą na zrównoważony rozwój tej części Europy. Biedniejsze regiony bez takiego wsparcia nie będą w stanie dogonić Europy Zachodniej, natomiast Strategia dla Karpat jest szansą na harmonijny wzrost”.

Elżbieta Łukacijewska podkreśla, że wysokie miejsce w rankingu cieszy i motywuje do dalszej pracy na rzecz zacieśniania współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami. Daje tym samym przekonanie, że jest to praca owocna i warta wysiłku, pomimo że nie zawsze doceniana przez kolegów z europoselskich ław.

Elżbieta Łukacijewska
Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina oraz do Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego EURONEST

14-01-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook