REKLAMA
REKLAMA

Elżbieta Łukacijewska po spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Właściwe działania odnoszą skutek

PODKARPACIE. Poseł Elżbieta Łukacijewska w przesłanym wczoraj liście do Stanisława Bartmana, Prezesa Podkarpackiej Izby Rolniczej informuje o podjętych działaniach na rzecz podkarpackich przedsiębiorstw wędliniarskich.

W liście możemy przeczytać, że w związku z pojawiającymi się od grudnia ubiegłego roku sygnałami o problemach jakie mogą wyniknąć w chwili wejścia w życie unijnego rozporządzenia dotyczącego dopuszczalnych norm substancji smolistych w żywności, podjęła szereg działań, które między innymi zaowocowały zorganizowanym wczoraj w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkaniem z producentami tradycyjnych wyrobów wędliniarskich.

Już w grudniu zeszłego roku niezwłocznie wystosowane zostało przez Poseł Łukacijewską pisemne zapytanie do Komisji Europejskiej o ponowne przeanalizowanie rozporządzenia w kontekście tych najmniejszych przedsiębiorstw branży wędliniarskiej, które zajmują się produkcją wędlin według tradycyjnych receptur.
– Zapytałam Komisję Europejską o możliwość utrzymania odstępstwa w tych normach dla wybranych produktów tradycyjnych oraz o konsultacje z przedsiębiorstwami branży wędliniarskiej, które miałyby na celu poinformowanie w jaki sposób najlepiej dostosować technologie, aby zachować tradycyjne sposoby produkcji wędlin – informuje Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Bezpośrednie interwencje Pani Poseł w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Ministerstwie Zdrowia poskutkowały między innymi zorganizowaniem 5 lutego 2014 w Warszawie spotkania, którego celem było omówienie kwestii związanych z nowo ustalonymi limitami dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. W spotkaniu udział wzięło około 150 przedstawicieli m.in. urzędów marszałkowskich, grup producenckich, dużych i małych producentów, przedstawicieli państwowego instytutu żywności i inspekcji sanitarnych. Obecni byli również przedstawiciele kancelarii Prezydenta RP oraz Wiceminister Zdrowia.

W trakcie spotkania producenci starali się wyjaśnić, iż nie można zmienić tradycyjnych technologii produkcji wędlin i ważne jest, aby ta dotychczas obowiązująca wysokość dopuszczalnych poziomów substancji smolistych pozostała.

Problemem w Polsce jest to, że nie ma wiarygodnych badań, które by były podstawą do rozmów z Komisja Europejską. Z tego względu Ministerstwo Rolnictwa na swój koszt zobowiązało się:
1) Jak najszybciej pobrać 150 próbek mięsa wędzonego i produktów wędzonych oraz 25 próbek z wyrobów. Próbki będą pobrane z tych firm gdzie dokonuje się wędzenia bezpośrednio nad paleniskiem.
2) Po pobraniu próbek, po zabezpieczeniu i zbadaniu jak najszybciej określić czy faktycznie te wędzonki przekraczają dopuszczalne normy.
3) Usunąć błędy, jeżeli chodzi o stężenie substancji WWA – czemu służyć maja organizowane przez Ministerstwo szkolenia.

Bardzo istotną sprawą jest, iż na przełomie 2012 i 2013 roku Krajowe Laboratorium Referencyjne przebadało 205 próbek, z czego tylko 48 miało wyższą zawartość substancji smolistych niż poziomy mające wejść w życie 1 września 2014 roku.

W wyniku tej kontroli stwierdzono też, że próbki pobrane w północno zachodniej Polsce spełniają normy natomiast próbki z południowo wschodniej Polski niestety nie. Ministerstwo Rolnictwa wyraziło wolę i chęć wszelkiej pomocy przedsiębiorcom w zakresie dostosowania do norm wytyczonych przez Komisję.

W spotkaniu uczestniczyli Posłowie do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska (PO) i Czesław Siekierski (PSL). Europoseł Łukacijewska zabrała głos podczas spotkania i przedstawiła działania parlamentarzystów PO-PSL w tym zakresie.  Do najważniejszych interwencji, jakie podjęła należą:
Wystosowanie interpelacji do Komisji Europejskiej o ponowne przeanalizowanie rozporządzenia w kontekście tych najmniejszych przedsiębiorstw branży wędliniarskiej, które zajmują się produkcją wędlin według tradycyjnych receptur.

Zapytanie Komisji o możliwość utrzymania odstępstwa w tych normach dla wybranych produktów tradycyjnych oraz o konsultacje z przedsiębiorstwami branży wędliniarskiej, które miałyby na celu poinformowanie w jaki sposób najlepiej dostosować technologie, aby zachować tradycyjne sposoby produkcji wędlin.

Wystosowanie pisma do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby z prośbą o niezwłoczną interwencję.

Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej spotkali się z Tonio Borgiem Komisarzem ds. Zdrowia w dniu 28 stycznia 2014 roku w Brukseli, gdzie rozmawiano o wszelkiej możliwej pomocy ze strony instytucji unijnych i chęci rozwiązania problemu.

Poseł Łukacijewska zobowiązała się ze swojej strony do dalszych działań oraz do bieżącego informowania Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz podkarpackich producentów o wszelkich decyzjach, które będą rozwojowe dla sprawy.

materiały nadesłane

06-02-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook