REKLAMA
REKLAMA

Fotowoltaika dla prosumentów z Gminy Zagórz! (wypełnij ankietę)

„Prosument” to nazwa programu uruchomionego końcem maja br. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W jego ramach samorządy mogą starać się o dotację z pożyczką, z przeznaczeniem na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, na budynkach stanowiących własność osób fizycznych bądź też zarządzanych przez wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe.


Realizację programu przewidziano na lata 2014 – 2020. W fazie pilotażowej  przypadającej na okres od 2014 do 2015 r. NFOŚiGW ma do rozdysponowania kwotę 100 mln zł. Warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki finansowe z tej puli jest dysponowanie przez samorząd podpisanych wstępnych umów – oświadczeń woli z właścicielami budynków mieszkalnych lub zarządcami budynków wielorodzinnych, zainteresowanych montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). W ramach programu samorząd może otrzymać środki finansowe m.in. na montaż na budynkach prywatnych instalacji fotowoltaicznych produkujących prąd elektryczny o maksymalnej mocy do 40 kW.

Dotacja do 40 % kosztów.

Właściciele nieruchomości, a także właściciele aktualnie powstających budynków, którzy zdecydują się na udział w programie za pośrednictwem gminy, mogą liczyć na dotację z NFOŚiGW w wysokości do 40 % kosztów montażu danej instalacji OZE. Na pokrycie pozostałych kosztów beneficjentom udzielona zostanie pożyczka, z możliwością spłaty w okresie do 15 lati. Oprocentowanie tej pożyczki ma wynieść 1 %.

Dlaczego fotowoltaika?

W lokalnych realiach ekonomicznych i geograficznych (poziom nasłonecznienia) technologią OZE wartą szczególnego zainteresowania wydaje się fotowoltaika. Panele fotowoltaiczne to urządzenia przetwarzające energię słoneczna na elektryczną. W przypadku osób indywidualnych nie ma potrzeby zdobywania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej a nadprodukcja prądu, która nie zostanie skonsumowana, może być odsprzedawana do sieci. Takie rozwiązanie stwarza możliwość zminimalizowania rachunków za energię elektryczną. Panele fotowoltaiczne montowane są na dachach bez konieczności ich modernizacji. Ich konstrukcja pozwala na szybki montaż i natychmiastowe  uruchomienie. Koszty przyłączenia do sieci instalacji fotowoltaicznych w przypadku indywidualnych producentów energii leżą po stronie Zakładów Energetycznych

Czy to się opłaca?

Typowe budynki jednorodzinne stwarzają możliwość instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy kilku kilowatów. Przedstawioną poniżej symulację kosztową wykonano w odniesieniu do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW. Warto zastanowić się nad jej montażem wówczas  gdy roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym oscyluje w granicach 5000 kWh.  Koszt montażu baterii słonecznych o mocy 5 kW wyniesie około 34 700 zł. Korzystając z programu „Prosument” uzyska się dotację w wysokości 13 900,00 (40% wartości inwestycji). Pozostała część kosztów będzie spłacana w ramach preferencyjnego kredytu udzielonego przez NFOŚIGW.  Przy instalacji o mocy 5 kW wysokość miesięcznej raty kredytowej spłacanej przez 15 lat wynosi  rok. 130 zł miesięcznie przez 15 lat przy oprocentowanie 1%. Ewentualna nadwyżka wyprodukowanej energii będzie sprzedawana do zakładu energetycznego w cenie 16-18 groszy za każdą kWh. Umowa na sprzedaż energii jest podpisywana z zakładem energetycznym na czas nieokreślony Koszty przyłączenia do sieci i koszty licznika ponosi zakład energetyczny. Instalacja fotowoltaiczna działa sprawnie przez 25 lat. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi 100 tys. złotych.

Decyzja należy do mieszkańców

Gmina Zagórz zamierza wystąpić o dotacje dla mieszkańców na domowe instalacje fotowoltaiczne. Mieszkańców Gminy Zagórz zainteresowanych przystąpieniem do programu „Prosument” zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza.

źródło: materiały nadesłane

16-07-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)