REKLAMA
REKLAMA

Dzisiaj sesja Rady Miasta Sanoka. O włączeniu gruntów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej

SANOK / PODKARPACIE. 66. Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji odbędzie się w dniu 6 listopada br. (czwartek). Początek obrad o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku. Zobacz porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych na terenie Miasta Sanoka do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro- Park Mielec, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki „Ciarko PBS Bank Sanok Sp. z o.o., z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości  stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku przy ul. Stankiewicza oznaczonych jako działki nr 12/16 o pow. 0,0122 ha, nr 12/18 o pow. 0,0002 ha i nr 13/110 o pow. 0,0005 ha na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/1, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Radnych za rok 2013.

13. Informacja Burmistrza Miasta z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2013.

14. Interpelacje.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie obrad sesji.

06-11-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)