REKLAMA
REKLAMA

Już we wtorek 57 Sesja Rady Miasta

SANOK / PODKARPACIE. Rada Miasta w Sanoku zaprasza na 57. Sesję Rady Miasta Sanoka VI kadencji, która odbędzie się w dniu 15.04 (wtorek) o godz. 15.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na kredyt długoterminowy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez SUPER TAXI SANOK, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Interpelacje.
13. Wolne wnioski i zapytania.

14-04-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook