REKLAMA
REKLAMA

Konkurs piosenki i pieśni patriotycznej. „Patriotyzm jest zawsze na czasie”

SANOK / PODKARPACIE. Zachęcenie do korzystania z dorobku kultury naszego narodu, kształtowanie uczuć patriotycznych, odkrywanie talentów muzycznych, wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej to główne cele kolejnego konkursu organizowanego przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

 

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ pod hasłem: „PATRIOTYZM JEST ZAWSZE NA CZASIE”

1. Organizator:
Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Sanoku, ul. A. Mickiewicza 13 I p.

2. Cele konkursu:
– zachęcenie do korzystania z dorobku kultury naszego narodu,
– kształtowanie uczuć patriotycznych,
– odkrywanie talentów muzycznych,
– wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej,
– włączanie młodzieży do działalności stowarzyszenia.

3. Warunki uczestnictwa:
– konkurs skierowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu sanockiego,
– w konkursie mogą brać udział soliści, duety oraz zespoły muzyczno-wokalne,
– zadaniem uczestników będzie zaprezentowanie jednego lub dwóch utworów w języku polskim o wydźwięku patriotycznym,
– łączny czas trwania występu nie powinien być dłuższy niż 5 minut,
każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 uczestników ( zespoły muzyczne traktuje się jako jednego zgłoszonego uczestnika),
– wykonawca może śpiewać a cappella, przy akompaniamencie własnym lub towarzyszącym (jeden instrument, np. gitara lub fortepian), może też korzystać z podkładów muzycznych (pół playback) zapisanych na płycie audio CD.

4. Termin i miejsce dostarczenia zgłoszeń:
– 16 maja 2014 r. (piątek), listownie, na adres: TG „Sokół” w Sanoku, ul. A. Mickiewicza 13 I p (decyduje data stempla pocztowego), lub mailowo na adres: boguslaw42@wp.pl

5. Nagrody:
sześciu najlepszych uczestników w każdej kategorii zostanie nagrodzonych nagrodami rzeczowymi.

6. Ocena prac:
prezentacje oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora, która weźmie pod uwagę następujące kryteria:
– dobór repertuaru,
– stopień trudności wykonywanego utworu,
– ogólne wrażenie artystyczne,
– intonację oraz dykcję.

7. Terminy:
Konkurs odbędzie się we wtorek, 27 maja 2014 r. o godz. 9:00, w Sanockim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 24.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sobotę, 7 czerwca 2014 r. w trakcie uroczystości 125-lecia TG „Sokół” w Sanoku, (na Placu Harcerza) o godz. 11:45.

8. Uwagi dodatkowe:
– organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, Internecie i prasie
– uczniowie zgłaszający się na konkurs powinni posiadać ważne legitymacje szkolne

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Zarząd TG „Sokół” w Sanoku
Odpowiedzialny: Andrzej Chrobak

Karta zgłoszenia do udziału w Powiatowym Konkursie PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ pod hasłem: „PATRIOTYZM JEST ZAWSZE NA CZASIE” dostępna na stronie TG „Sokół” w Sanoku


20-03-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)