REKLAMA
REKLAMA

Miasto kontynuuje zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej

SANOK / PODKARPACIE. Prawie 62 tys. zł Miasto planuje wydać w tym roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej. Zostaną one rozdysponowane w drodze konkursów ofert.

Miasto Sanok corocznie zleca niektóre zadania własne do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom uprawnionym do prowadzenia działalności pożytku publicznego działającym na terenie miasta. Tym razem ogłoszony został konkurs na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wśród nich należy wymienić: wspomaganie działalności całorocznych placówek wsparcia dziennego – świetlic środowiskowych, dla dzieci ze środowisk wymagających pomocy wychowawczej, prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowiskach osób niepełnosprawnych, wspieranie ruchów trzeźwościowych dla osób dorosłych wychodzących z uzależnienia – szkolenia, warsztaty, konferencje, wspieranie działań korekcyjnych i trzeźwościowych na rzecz bezrobotnych, bezdomnych i rekonwalescentów, wspieranie tworzenia programów autorskich i edukacji rówieśniczej prowadzonej przez liderów młodzieżowych, promowanie trzeźwego życia i eliminowania zachowań ryzykownych w środowisku osób młodych, dorosłych, propagowanie działań w środowisku rodzinnym na rzecz przeciwdziałania przemocy i agresji, wspomaganie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci, wspieranie działań profilaktycznych dla dzieci w formie półkolonii, edukacja i promowanie trzeźwości w środowisku wolontariatu, aktywizacja i wspieranie trzeźwości osób w wieku emerytalnym, wspieranie działalności klubu abstynenta.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Sanoku, Rynek 1, 38–500 Sanok w terminie do 8 maja 2014r. do godz. 15.30 (szczegóły w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Sanoku, w zakładce „Aktualności”).

Agnieszka Frączek
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Sanoku

foto: sxc.hu

 

Prawie 62 tys. zł Miasto planuje wydać w tym roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej. Zostaną one rozdysponowane w drodze konkursów ofert.

 

Miasto Sanok corocznie zleca niektóre zadania własne do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom uprawnionym do prowadzenia działalności pożytku publicznego działającym na terenie miasta. Tym razem ogłoszony został konkurs na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wśród nich należy wymienić: wspomaganie działalności całorocznych placówek wsparcia dziennego – świetlic środowiskowych, dla dzieci ze środowisk wymagających pomocy wychowawczej, prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowiskach osób niepełnosprawnych, wspieranie ruchów trzeźwościowych dla osób dorosłych wychodzących z uzależnienia – szkolenia, warsztaty, konferencje, wspieranie działań korekcyjnych i trzeźwościowych na rzecz bezrobotnych, bezdomnych i rekonwalescentów, wspieranie tworzenia programów autorskich i edukacji rówieśniczej prowadzonej przez liderów młodzieżowych, promowanie trzeźwego życia i eliminowania zachowań ryzykownych w środowisku osób młodych, dorosłych, propagowanie działań w środowisku rodzinnym na rzecz przeciwdziałania przemocy i agresji, wspomaganie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci, wspieranie działań profilaktycznych dla dzieci w formie półkolonii, edukacja i promowanie trzeźwości w środowisku wolontariatu, aktywizacja i wspieranie trzeźwości osób w wieku emerytalnym, wspieranie działalności klubu abstynenta.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Sanoku, Rynek 1, 38–500 Sanok w terminie do 8 maja 2014r. do godz. 15.30 (szczegóły w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Sanoku, w zakładce „Aktualności”).

 

Agnieszka Frączek

Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Sanoku

 

24-04-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook