REKLAMA
REKLAMA

Miasto pomoże niepełnosprawnym

SANOK / PODKARPACIE. Miasto Sanok poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku przystąpiło do realizacji projektu „Aktywni w społeczeństwie”. Wartość projektu to 279 290,41 zł.


Sanocki projekt wygrał konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (85%) oraz z budżetu państwa (15%).

Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi poprzez reintegrację społeczno-zawodową. Będzie się to odbywało m.in. poprzez pomoc 12 osobom (w tym 6 kobietom) niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi w odnalezieniu się na rynku pracy.

Mamy nadzieję, że poprzez uczestnictwo w działaniach psychologicznych oferowanych w projekcie, osoby niepełnosprawne uwierzą w siebie, swoje możliwości i zaczną aktywnie poszukiwać pracy i uczestniczyć w życiu Miasta. Chcielibyśmy, aby projekt ten nie był jednorazową przygodą, ale żeby pomógł jego uczestnikom zwiększyć doświadczenie zawodowe i znaleźć zatrudnienie – mówi Monika Słysz, kierownik projektu „Aktywni w społeczeństwie”

Adresatami projektu są mieszkańcy Sanoka, korzystający z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2014 r., niepełnosprawni z powodu zaburzeń psychicznych, będący w wieku aktywności zawodowej, bezrobotni lub nieaktywni zawodowo i posiadający wskazania do pracy. Dla 12 osób, które zakwalifikują się do projektu prowadzone będzie poradnictwo psychospołeczne, indywidualne  i grupowe.

Zajęcia psychologiczne (indywidualne) mają na celu poznanie uczestnika projektu, diagnozę jego stanu psychofizycznego oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania, na podstawie którego będą dobierane działania skierowane do danej osoby.
Poradnictwo indywidualne – Coaching, pozwoli uczestnikowi poznać swoje umiejętności, zdolności i talenty oraz pokaże, jak wykorzystać drzemiący w nim potencjał. Tematyka będzie obejmować zagadnienia z zakresu: pomocy w przekraczaniu barier, lepszego poznania samego siebie, podniesienia poczucia własnej wartości i znalezienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
Poradnictwo grupowe – trening interpersonalny obejmować będzie uczenie się i rozwijanie umiejętności w oparciu o doświadczenia grupy. Zajęcia będą koncentrowały się wokół postrzegania i rozumienia siebie samego oraz innych ludzi, komunikowania się (wyrażania myśli i uczuć), słuchania ze zrozumieniem i rozwiązywania konfliktów.

Uczestnicy projektu wezmą także udział w szkoleniach zawodowych dostosowanych do ich osobowości i możliwości oraz popytu na rynku pracy. Ponadto podejmą 5-miesięczne staże, w ramach których zostaną im wypłacone stypendia.
|Dodatkowo osoby biorące udział w projekcie zostaną objęte wsparciem asystenta osoby niepełnosprawnej, który pomoże im nie tylko w dotarciu na zajęcia, ale także w wykonywaniu codziennych czynności życiowych. Będzie on motywował osoby do działania, zachęcał do wyjścia z domu, a także próbował otworzyć na nowe możliwości.

Uczestnictwo w projekcie „Aktywni w społeczeństwie” jest bezpłatne. Zadania projektowe będą realizowane do końca bieżącego roku. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku celem zapoznania się z działaniami projektu  oraz procesem rekrutacji.

 

materiał nadesłany,
foto: sxc.hu

27-03-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook