REKLAMA
REKLAMA

Miejska oczyszczalnia ścieków budową roku

Przebudowana miejska oczyszczalnia ścieków w Trepczy wygrała w konkursie Budowa Roku Podkarpacia 2013, w kategorii „Procesy inwestycyjne – sieci i instalacje sanitarne”. Inwestycja została zrealizowana przez podległą Miastu Sanok spółkę – Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Wręczenie wyróżnień odbyło się podczas uroczystej gali w piątek, 4 lipca br. Nagrodę oraz tytuł „Budowa Roku Podkarpacia 2013” odebrali: dr Wojciech Blecharczyk – Burmistrz Sanoka, Czesław Bartkowski – Prezes Zarządu SPGK oraz Jerzy Żyła – Prezes Zarządu Inżynieria Rzeszów (wykonawca).

Konkurs został zorganizowany przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Podkarpacki oraz Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Jego celem było wyróżnienie obiektów infrastruktury inżynierii sanitarnej, a także promocja inwestorów i wykonawców. Do konkursu można było zgłaszać nowe, odbudowane, rozbudowane bądź przebudowane obiekty inżynierii sanitarnej albo procesy inwestycyjne, zakończone nie później niż do końca I kwartału 2014 roku. Zgłaszane do konkursu obiekty powinny były wyróżniać się nowoczesną technologią wykonania, zastosowaną nowatorską technologią eksploatacji, rozwiązaniami wpływającymi na ochronę środowiska, szczególnym znaczeniem dla rozwoju regionu.

Wszystkie te kryteria spełniła oczyszczalnia ścieków w Trepczy. Jej modernizacja była częścią dużego projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Sanok”, w ramach którego przebudowano także stację uzdatniania wody. Była to największa inwestycja komunalna w historii Sanoka. Na realizację projektu, który zakończył się w 2013 r., SPGK pozyskało dofinansowanie prawie 63 mln zł netto z Funduszu Spójności, przy całkowitym koszcie prawie 101 mln zł netto.

W ramach przebudowy oczyszczalni ścieków udoskonaliliśmy ciąg technologiczny ściekowy oraz osadowy. Część obiektów została zlikwidowana i zastąpiona nowymi. Obiekty, zarówno nowo wybudowane, jak i istniejące, zostały wyposażone w wysokosprawne urządzenia najnowszej generacji, zapewniające wysoką efektywność oczyszczania, szybką reakcję na zmienne parametry oczyszczania ścieków oraz krótki czas rozruchu – tłumaczy Czesław Bartkowski, prezes zarządu SPGK.

Proces oczyszczania ścieków jest monitorowany oraz automatycznie sterowany dzięki wyposażeniu obiektów w aparaturę kontrolno – pomiarową. Oprócz wprowadzenia wielu nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań technicznych i technologicznych, na oczyszczalni ścieków zmodernizowano także sporą część towarzyszącej infrastruktury, m.in. takiej jak instalacje i rurociągi, układy zasilania urządzeń.

źródło: Urząd Miasta w Sanoku

foto: archiwum Esanok.pl

09-07-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook