REKLAMA
REKLAMA

Można składać wnioski o stypendia dla sanockich sportowców

SANOK / PODKARPACIE. Sanoccy sportowcy, którzy osiągają wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, mogą się starać o stypendia sportowe.

Przyznaje je burmistrza Miasta Sanoka. O stypendia mogą się starać zawodnicy będący członkami klubów sportowych mających siedzibę w Sanoku.

Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportowej. W uzasadnionych przypadkach stypendium będzie mógł otrzymać zawodnik (będący mieszkańcem Sanoka) trenujący w klubie poza miastem Sanokiem. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o stypendia są: zarządy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej, w których zrzeszony jest zawodnik, związki sportowe lub organizacje zajmujące się sportem osób niepełnosprawnych. Burmistrz Miasta Sanoka może przyznać stypendia z własnej inicjatywy.

Pomoc ta udzielana będzie w okresach miesięcznych, w danym roku budżetowym, w dwóch kategoriach:

1) stypendia I stopnia – do wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie jest to 1680 zł brutto),

2) stypendia II stopnia – połowę w/w kwoty (do 840 zł brutto).

Zawodnik, który otrzyma takie wsparcie, zobowiązuje się także do działalności promocyjnej na rzecz miasta, a jeśli to możliwe do umieszczenia na odzieży sportowej herbu miasta.

Wzór wniosków o przyznanie stypendium, a także treść uchwały wraz z załącznikami, dostępne są w Wydziale Edukacji, Kultury Fizycznej i Promocji Urzędu Miasta Sanoka pokój 24/3.

Wniosek można pobrać również tutaj: WNIOSEK

Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych można składać w Biurze Obsługi Klienta – Urzędu Miasta Sanoka (Sanok, ul. Rynek 1, pok. nr 1).

Agnieszka Frączek
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Sanoku

foto: sxc.hu

11-03-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook