REKLAMA
REKLAMA

Niższe opłaty za śmieci dla rodzin wielodzietnych w Sanoku

SANOK / PODKARPACIE. Miasto Sanok wprowadza nowe niższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny. Będą one obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Na wniosek Burmistrza Miasta Sanoka, uchwałą Rady Miasta Sanoka z dnia 15 października 2014r. została wprowadzona nowa stawka wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstw domowych posiadających Kartę Dużej Rodziny (rodziny nieposiadające karty nadal obowiązywać będą dotychczasowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli 10 zł od osoby w przypadku segregowania odpadów i 16 zł od osoby w przypadku niesegregowania).

Wprowadzona stawka – od gospodarstwa domowego posiadającego Kartę Dużej Rodziny – wynosić będzie 35 zł miesięcznie, gdy odpady zbierane będą w sposób selektywny oraz 56 zł miesięcznie w przypadku niesegregowania odpadów.
– Poprzez wprowadzenie obniżonej opłaty chcemy pomóc rodzinom wielodzietnym. Mamy już przygotowany projekt uchwały, który przewiduje ulgi: na korzystanie z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na udział w zajęciach prowadzonych przez miejskie jednostki kulturalne, na przejazdy komunikacją miejską, a także w opłatach za żłobki i przedszkola – mówi dr Wojciech Blecharczyk, Burmistrz Sanoka.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Przyznaje ją wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.  W Sanoku Karty Dużej Rodziny wydawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Zamkowej 30 (pok. nr 8).  Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.
Powyższą uchwałą obniżone zostały również stawki za zbieranie odpadów w sposób selektywny od nieruchomości niezamieszkałych.

Od 1 stycznia 2015r. wynosić one będą:
a) pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 7,00 zł
b) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 14,00 zł,
c) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 28,00 zł,
d) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 130,00 zł,
e) pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 830,00 zł,

Obniżka ma zachęcić do segregacji odpadów w nieruchomościach niezamieszkałych. W związku ze zmianami konieczne będzie złożenie nowej deklaracji i określenie w niej nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje należy składać w Zespole ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59, budynek G, I p., pok. nr 9.

10-11-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook