REKLAMA
REKLAMA

OGŁOSZENIE: Na sprzedaż nieruchomość niezabudowana w Gminie Zagórz

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zagórz. Przetarg odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2014r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

Przedmiotem przetargu jest:
– Nieruchomość, objęta KS1S/00050945/1, oznaczona numerem działki 221 o pow. 0,2585 ha, położona w miejscowości Zagórz obręb Dolina. Działka położona w terenie płaskim, ma kształt prostokąta. Sąsiedztwo działki tworzą nieruchomości gruntowe niezabudowane, w niewielkiej odległości znajduje się rzeka San. Dojazd do działki stanowi droga wewnętrzna. Teren posiada dostęp do niezbędnych mediów z działek sąsiednich zabudowanych w odległości około 50 m. Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja nr 66/2013 z dnia 2013-09-30 o warunkach zabudowy w której ustalono warunki zabudowy terenu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie zjazdu indywidualnego z drogi wewnętrznej o nr ew. 70- przewidzianego do realizacji na części działki nr ew. 221, obręb-0001 Dolina, oraz części działek nr ew. 147/1, 70 obręb -0001 Dolina.

Cena wywoławcza 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) brutto
Wadium 8 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 780,00 zł

Wniesienie wadium w terminie do dnia 28 marca 2014 r.

Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489  (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

tekst sponsorowany
14-03-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook