REKLAMA
REKLAMA

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Zagórzu

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Wolności Nr 36, stanowiącego własność Gminy Zagórz

, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni 48,71 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 2,30 m2, stanowiący własność Gminy Zagórz, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym położonym w Zagórzu przy ul. Wolności 36, z którym związany jest udział wynoszący 5101/235035 części, w prawie użytkowania wieczystego działek nr 3316/2, 3316/3, 71/7, 71/8, 22/20 objętych księgą wieczystą nr KS1S/00069788/8, o łącznej powierzchni 0,3053 ha położonych w Zagórzu i częściach wspólnych budynku, związany z lokalem Nr 7, oraz udział wynoszący 5101/472765 części w prawie użytkowania wieczystego działek nr 71/6 i 3316/1 objętych księgą wieczystą nr KS1S/00069787/1o łącznej powierzchni 0,0226 ha w Zagórzu i częściach wspólnych budynku jako udział w kotłowni związany z lokalem nr 7

cena wywoławcza 100 400,00 zł (słownie: sto tysięcy czterysta złotych)
wadium 11 000,00 zł
Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się 9 maja 2014 r o godz. 10.00
Wniesienie wadium w terminie do dnia 5 maja 2014 r.
Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu: www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

14-04-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook