REKLAMA
REKLAMA

OGŁOSZENIE PRZETARGU: Nieruchomość w Gminie Zagórz

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórz.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2014r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:
-Nieruchomość, objęta KS1S/00046352/6, oznaczona numerem działki 3346/4 o pow. 0,0715 ha, położona w miejscowości Zagórz.
cena wywoławcza 39 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) brutto
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczona wartość służebności gruntowej ustanowionej na działce nr 3346/3 w wysokości 3 345,99 zł brutto
wadium 4 000,00 zł
Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Wniesienie wadium w terminie do dnia 14 marca 2014 r.
Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489  (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu: www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

tekst sponsorowany
04-03-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook