REKLAMA
REKLAMA

OTRZYMALIŚMY. Jan Fuks: Dalsze uczestnictwo miasta w spółce Galeria Sanok będzie niekorzystne dla budżetu

SANOK / PODKARPACIE. Zawiązanie przez Burmistrza Sanoka Pana Wojciecha Blecharczyka spółki GALERIA Sanok dokonane zostało z naruszeniem prawa. Dalsze uczestnictwo Gminy Miasto Sanok w tej spółce jest niekorzystne dla budżetu miasta i nie jest uzasadnione ekonomicznie.

1. Gmina Miasto Sanok wniosła do spółki GALERIA Sanok nieruchomości o wskazanej wartości 3.300.000 złotych (jest to wartość, moim zdaniem, znacznie zaniżona). Sprzedając ten grunt (zamiast wniesienia go aportem) pozyskano by do kasy miasta co najmniej kilka milionów złotych. Rezygnacja ze sprzedaży nieruchomości spowodowała potrzebę zaciągania przez miasto wyższych kredytów bankowych oprocentowanych na poziomie około 5 procent. Roczny koszt ponoszonych odsetek bankowych (od kwoty 3.300.000 złotych) to 165.000 złotych. W dotychczasowym okresie uczestnictwa miasta w spółce, liczonym od chwili pozbycia się działki (minęły już cztery lata) miasto poniosło, niepotrzebnie, koszty z tytułu zapłaconych odsetek bankowych w wysokości 660.000 złotych. Przez cały następny okres dalszego uczestnictwa i utrzymywania udziałów w spółce GALERIA Sanok miasto Sanok będzie ponosić dalsze koszty (z tytułu płaconych odsetek bankowych) w wysokości 165.000 złotych rocznie! Nie ma żadnego rozsądnego uzasadnienia do obciążania przyszłych budżetów, zadłużonego już na 37 mln złotych, miasta Sanoka.

2. Gmina Miasto Sanok nie powinna uczestniczyć w spółkach nastawionych na zysk, a takim podmiotem jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GALERIA Sanok. Z analizy dotychczasowego funkcjonowania galerii handlowych w Polsce wynika, że przez kilkanaście pierwszych lat funkcjonowania, nie przynoszą one dodatnich wyników finansowych. Także w przypadku galerii sanockiej nic nie wskazuje na to, aby udziałowcy (w tym także Gmina Miasto Sanok), mogli liczyć na profity w postaci dywidendy wypłacanej z zysku. Gdyby nawet, w przyszłości, podmiot ten generował zyski, to część przysługująca Sanokowi nie zwiększy dochodów budżetu naszego miasta. Zgodnie z obowiązującym prawem, Sanok będzie musiał całą otrzymywaną kwotę odprowadzać do budżetu państwa.

3. W późniejszych latach, w sytuacji gdy spółka GALERIA Sanok będzie miała możliwość generowania zysków, większościowy udziałowiec mający 53% udziałów, będzie prawdopodobnie transferował zyski do współpracujących z nią innych swoich podmiotów gospodarczych do czego ma prawo, a burmistrz Sanoka jako mniejszościowy udziałowiec w oparciu o źle skonstruowaną umowę spółki, nie może skutecznie temu zapobiegać i będzie bezradny.

Reasumując: Miasto Sanok uczestnicząc w tym podmiocie gospodarczym nie będzie, bo nie może, osiągać korzyści, a zaangażowany kapitał poważnie wpływa na zwiększenie obciążeń budżetu miasta w poprzednich i następnych latach.

Jan Fuks

Sanok, 25.11.2014r.

źródło: materiały nadesłane

27-11-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)