REKLAMA
REKLAMA

Otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych w Sanoku

SANOK / PODKARPACIE. Prawie 200 tys. zł Miasto Sanok przeznaczy w tym roku na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego działające na terenie miasta Sanoka.

Miasto Sanok co roku zleca realizację zadań własnych organizacjom pozarządowym, w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz „Program współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi”. Odbywa się to w drodze otwartych konkursów ofert. Podobnie, jak w zeszłych latach Miasto przeznaczy środki na szeroko pojętą opiekę osobami bezdomnymi, na gorące posiłki dla ubogich, realizację Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej, na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych, wsparcie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, a także działalność rekreacyjno-rehabilitacyjną osób niepełnosprawnych. Miasto oferuje także pomoc wolontariuszom, organizacjom działającym na rzecz osób z chorobami nowotworowymi, ze stwardnieniem rozsianym, również organizacjom wspomagającym osoby starsze, emerytów, rencistów, czy rodziny wielodzietne.

Aktualnie ogłoszony został konkurs ofert. Podmioty uprawnione mogą składać oferty w Urzędzie Miasta Sanoka, w terminie do 6 marca br. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę, m.in. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, doświadczenie i kwalifikacje osób przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie, planowane koszty realizacji zadania, czy prawidłowość i rzetelność realizacji zadań w latach poprzednich.

Szczegóły dostępne są w ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka www.sanok.pl

Agnieszka Frączek
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Sanoku

18-02-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook