REKLAMA
REKLAMA

PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ ZJEDNOCZONA PRAWICA – CZAS NA ZMIANY ZACZNIJMY OD SAMORZĄDU

SANOK / PODKARPACIE. Zapraszamy na spotkanie przedwyborcze z kandydatami Prawa i Sprawiedliwości do wszystkich szczebli samorządu. Posada ul. Lipińskiego 54 (stara plebania) czwartek 6 listopada 2014 godzina 18.00.

W czwartek 30 października 2014 r. w Klubie Górnik w Sanoku odbyła się Powiatowa Konwencja Wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Zaprezentowani na niej zostali, zgłoszeni przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, kandydaci do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, na Burmistrza Miasta Sanoka i na wójtów oraz do Rady Powiatu Sanockiego i do rad gmin.

Wszystko o kandydatach
http://pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014.html

Ich wspólne hasło to: Zjednoczona Prawica Czas na Zmiany.

Konwencję poprowadził Wojciech Pruchnicki. Na konwencję przybyli posłowie na Sejm RP z naszego regionu: Piotr Babinetz i Bogdan Rzońca.

Kandydat na burmistrza Sanoka Tadeusz Pióro zaprezentował swój program wyborczy oraz osoby startujące z listy KW Prawo i Sprawiedliwość do Rady Miasta Sanoka.

Podobnie swoją koncepcję kierowania Gminą Sanok oraz kandydatów na radnych tej gminy przedstawił Janusz Cecuła, ubiegający się o stanowisko wójta Gminy Sanok.

W imieniu nieobecnej kandydatki na wójta Gminy Besko Zofii Kijowskiej jej sylwetkę oraz kandydatów do Rady Gminy Besko zaprezentował Andrzej Chrobak.

Na konwencję przybyło sześcioro spośród 16 kandydatów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego (z okręgu nr 5):

Tadeusz Pióro (radny wojewódzki i członek Zarządu Sejmiku Województwa Podkarpackiego, poprzednio szef Sanepidu w Brzozowie),
Adam Drozd (prywatny przedsiębiorca, radny Rady Powiatu Sanockiego),
Dorota Chilik (specjalista ds. funduszy unijnych, współwłaścicielka firmy Meble-Chilik), Władysław Turek (radny wojewódzki IV kadencji), Adam Śnieżek (poseł na Sejm RP III i VI kadencji, działacz Solidarności),
Bernard Baran (dyrektor LO w Lesku),
Ewa Baranowska (dyrektor od SP ZOZ w Zagórzu).

Wszyscy kolejno przedstawiali swoją wizję i wolę zmian w województwie podkarpackim, podkreślając ich pilną potrzebę.

Zaprezentowano również kandydatów do Rady Powiatu Sanockiego z czterech okręgów wyborczych:

nr 1 (obejmującego gminy: Besko, Zarszyn, Bukowsko i Komańczę) lider Roman Konieczny,
nr 2 (miasto i gmina Zagórz), lider Jerzy Zuba,
nr 3 (miasto Sanok) lider Kazimierz Węgrzyn,
nr 4 (gminy: Sanok i Tyrawa Wołoska) lider Janusz Cecuła.

W konwencji licznie uczestniczyli mieszkańcy Sanoka i powiatu sanockiego, pragnący zmian w swojej małej Ojczyźnie, które należy zacząć od samorządu. Zainicjowanie i przeprowadzenie tych zmian, przyciągnięcie inwestycji i środków finansowych, tworzenie i ochrona miejsc pracy, a przede wszystkim zmiana sposobu myślenia o dobru wspólnym i o roli osób pełniących funkcje publiczne – to zadanie kandydatów do samorządu różnego szczebla, startujących z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Kandydaci Komitetu Wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Sanockiego:

Okręg wyborczy nr 1 (gminy Besko, Zarszyn, Bukowsko i Komańcza):

1) Roman Konieczny (Besko)
2) Zbigniew Bieleń (Besko)
3) Ewa Marczak (Bukowsko)
4) Elżbieta Łajkosz-Gerent (Komańcza)
5) Bogdan Będkowski (Zarszyn)
6) Małgorzata Szybka (Besko)
7) Elżbieta Lutomska (Zarszyn)
8) Tadeusz Hanus (Bukowsko)
9) Jan Folta (Zarszyn)

Więcej na: http://pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014/kandydaci-na-radnych-powiatu-sanockiego/okreg-wyborczy-nr-1-gminy-besko-bukowsko-komancza-zarszyn.html

Kandydat PiS na Wójta Gminy Besko – Zofia Kijowska
(http://pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014/kandydaci-na-urzad-wojta/kandydat-na-wojta-gminy-besko.html)

Okręg Wyborczy nr 2 (Miasto i Gmina Zagórz):

1) Jerzy Zuba (Zagórz)
2) Katarzyna Czech
3) Wanda Izdebska (Zahutyń)
4) Iwona Osenkowska
5) Janusz Krajnik (Tarnawa)
6) Jan Giba (Czaszyn)

Więcej na: http://pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014/kandydaci-na-radnych-powiatu-sanockiego/okreg-wyborczy-nr-2-gmina-zagorz.html

Okręg Wyborczy nr 3 (Miasto Sanok):

1) Kazimierz Węgrzyn
2) Andrzej Chrobak
3) Ewa Latusek
4) Andrzej Romaniak
5) Damian Biskup
6) Joanna Hydzik
7) Waldemar Szybiak
8) Agnieszka Szczepańska
9) Jan Marcinkowski
10) Wanda Wojtuszewska
11) Grzegorz Kozak
12) Robert Baliński
13) Krystyna Jurasińska-Skotnicka
14) Mirosław Sworst
15) Agnieszka Kochan
16) Andrzej Radwański

Więcej na: http://pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014/kandydaci-na-radnych-powiatu-sanockiego/okreg-wyborczy-nr-3-miasto-sanok.html

Kandydatem na burmistrza Sanoka z PiS jest Tadeusz Pióro (http://pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014/kandydat-na-burmistrza-miasta-sanoka.html)

Okręg Wyborczy nr 4 (Gmina Sanok, Gmina Tyrawa Wołoska):

1) Janusz Cecuła
2) Tadeusz Galant
3) Anna Horodyńska
4) Agata Brygidyn
5) Wojciech Petryk
6) Renata Dzierżawska-Świder
7) Piotr Kopczyk
8) Iwona Bodziak
9) Józef Buczek
10) Zbigniew Gibała

Więcej na: http://pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014/kandydaci-na-radnych-powiatu-sanockiego/okreg-wyborczy-nr-4-gminy-sanok-tyrawa-woloska.html

Kandydat PiS na wójta Gminy Sanok – Janusz Cecuła (http://pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014/kandydaci-na-urzad-wojta/kandydaci-na-wojta-gminy-sanok.html)

DEKLARACJA KANDYDATÓW DO SAMORZĄDÓW STARTUJĄCYCH Z KOMITETU WYBORCZEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ:

1. PRACA. Podejmiemy działania na rzecz tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy oraz ochrony już istniejących.
2. INWESTYCJE. Dobrze wykorzystamy środki unijne. Zainwestujemy w rozwój polskich firm.
3. ZDROWIE. Nie dopuścimy do prywatyzacji szpitali. Zdrowie Polaków nie może być przedmiotem gry rynkowej, gdzie liczy się tylko zysk, a pacjent jest traktowany przedmiotowo.
4. ROLNICTWO. Zadbamy o polską wieś i rolników.
5. RODZINA. Stworzymy warunki (finansowe i prawne), aby w polskich rodzinach rodziło się więcej dzieci.
6. POMOC POTRZEBUJĄCYM. Nie zapomnimy o tych, którym bez własnej winy żyje się gorzej i którzy nie potrafią wyrwać się z biedy. Zadbamy o ludzi starszych, samotnych i niepełnosprawnych.
7. BUDOWNICTWO. Rodzina na swoim. Wesprzemy budownictwo mieszkaniowe.
8. INFRASTRUKTURA. Rozbudujemy sieć lokalnych połączeń drogowych i kolejowych.
9. EDUKACJA. Zatrzymamy, nasilający się od kilku lat, szczególnie w gminach wiejskich, proces likwidacji szkół. Przywrócimy szkolnictwo zawodowe.
10. KULTURA. W trosce o nasze dziedzictwo, finansowo i organizacyjne wzmocnimy instytucje i ośrodki kultury.
Do osiągnięcia powyższych zadań będziemy wykorzystywać pieniądze z Unii Europejskiej, środki budżetów poszczególnych jednostek samorządowych oraz subwencje państwową.

Mając na uwadze konieczność głębokich reform w wielu dziedzinach życia społecznego, wyrażamy wolę szerokiej współpracy ze wszystkimi, którym bliskie są idee zrównoważonego rozwoju, wolności, samorządności i solidarności społecznej.

Czas na zmiany. Zacznijmy od Samorządu.


Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość

31-10-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)