REKLAMA
REKLAMA

Jutro sesja Rady Miasta Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. Już w najbliższy wtorek (6 bm.) w Sali Herbowej Urzędu Miasta odbędzie się 58. Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji. Początek o godz. 9.00.Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Sanoku”, z ewentualnym podjęciem
uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul.  Żwirki i Wigury oznaczonej jako działki nr 21 i 1/73 o łącznej pow. 2,2604 ha na prawo użytkowania wieczystego działki nr 2240 o pow. 4,9367 ha poło onej w Sanoku przy ul. Stróż owskiej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” m. Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Posada m. Sanoka o nazwie „Stróżowska – IV”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany części MPZP pn. „Krucza – I” terenu poło onego w dzielnicy Dabrówka w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2013, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „KULTURA I SZTUKA” w roku 2013, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Interpelacje.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamkniecie obrad sesji.

05-05-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)