REKLAMA
REKLAMA

Jutro sesja Rady Miasta Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. Już w najbliższy wtorek (6 bm.) w Sali Herbowej Urzędu Miasta odbędzie się 58. Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji. Początek o godz. 9.00.Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Sanoku”, z ewentualnym podjęciem
uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul.  Żwirki i Wigury oznaczonej jako działki nr 21 i 1/73 o łącznej pow. 2,2604 ha na prawo użytkowania wieczystego działki nr 2240 o pow. 4,9367 ha poło onej w Sanoku przy ul. Stróż owskiej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” m. Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Posada m. Sanoka o nazwie „Stróżowska – IV”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany części MPZP pn. „Krucza – I” terenu poło onego w dzielnicy Dabrówka w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2013, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „KULTURA I SZTUKA” w roku 2013, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Interpelacje.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamkniecie obrad sesji.

05-05-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)