REKLAMA
REKLAMA

Skazani w Łupkowie i Moszczańcu włączyli się do akcji Sprzątania Świata (ZDJĘCIA)

Zakład Karny w Łupkowie wraz z podległym Oddziałem Zewnętrznym w Łupkowie w ubiegłą sobotę po raz kolejny skierował skazanych do udziału w corocznej, tym razem XXI już, polskiej edycji ogólnoświatowej akcji pn. „Sprzątanie Świata – Clean Up the Word”.

Hasłem tegorocznej edycji Sprzątania Świat było zawołanie „Turysto szanuj środowisko”. Tym razem akcja miała na celu zachęcenie polskiego społeczeństwa do refleksji nad wpływem na środowisko w czasie wypoczynku, na urlopie, w czasie pobytu na łonie przyrody. W jaki sposób oddziałujemy na przyrodę podczas wędrówki górskim szlakiem, podczas spaceru po lesie czy rejsu żaglówką po jeziorze? Co każdy z nas może zrobić, żeby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko? Jak możemy ograniczyć tworzenie odpadów? Dlaczego warto prowadzić ich selektywną zbiórką? Czyli promujemy „nieśmiecenie”, odkrywanie lasów i odpowiedzialną turystykę! Kampania objęła szereg działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym:
– akcję plakatową – również w tym roku plakat akcji zaprojektował znany artysta grafik Andrzej Pągowski
– publikację broszury edukacyjnej, kodeksu odpowiedzialnego turysty
– wydarzenia w charakterze eko – pikników towarzyszące akcjom sprzątania.

Akcja została poprzedzona w obydwu jednostkach wykładami dla skazanych z udziałem pracowników Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Z ww. instytucją, z którą zawarliśmy kilka lat temu stosowne porozumienie, stale współpracujemy w zakresie edukacji ekologicznej skazanych. Tematem ostatnich spotkań była zbliżająca się polska edycja ogólnoświatowej akcji pn. „Clean Up the Word” organizowana pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia pn. „Turysto szanuj środowisko”. Wykładowcy zaprezentowali też osadzonym prezentację multimedialną o unikatowej faunie i florze oraz o walorach krajoznawczo-turystycznych Ciśniańsko-Wetlińskiego i Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy ww. szkoleń ekologicznych otrzymali stosowne certyfikaty oraz drobne upominki w formie pakietów promocyjnych wydanych przez Zarząd Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, zawierających broszury, książki oraz płyty CD z filmami o tematyce ekologicznej. Prezentacje multimedialne dla skazanych, którzy zostali wytypowani do wyjścia poza teren jednostek penitencjarnych, zaprezentowali również wychowawcy działu penitencjarnego. Dotyczyły one sposobów postępowania z odpadami, szczególnie w czasie udziału w wycieczkach turystycznych po leśnych obszarach  chronionych oraz ukazywały sposoby segregowania śmieci i odpadów w życiu codziennym. Następnie skazani, zaopatrzeni w szeroką wiedzę w tej dziedzinie zostali w ubiegłą sobotę, w liczbie 37 osób, skierowani przez Służbę Więzienną do sprzątania ciągów i szlaków komunikacyjnych na rzecz sołectw, w których odbywają karę pozbawienia wolności. Porządkowali również rowy melioracyjne wzdłuż dróg wylotowych z Łupkowa i Moszczańca oraz leśne szlaki turystyczne  w okolicach ww. miejscowości. Zebrali łącznie 41 trzydziestopięciolitrowych worków śmieci. Akcję zorganizowano we współpracy z inspektorem ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Rady Gminy w Komańczy, który nieodpłatnie zaopatrzył jednostkę w worki foliowe oraz ochronne rękawice lateksowe, a po zakończeniu akcji zapewnił odbiór śmieci i przewiezienie ich na wysypisko.

Nadmienić należy, iż tutejsza jednostka popularyzuje oświatę ekologiczną wśród więźniów w ramach realizowanego przez wychowawców programu resocjalizacyjnego pn. „Żyj w zgodzie z przyrodą”. Kształtuje on pełny obraz relacji między człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą, ukazuje zależności człowieka od środowiska oraz uczy skazanych odpowiedzialności za zmiany, dokonywane w środowisku przyrodniczym. Podstawowym celem edukacyjnym ww. programu jest kształtowanie świadomości ekologicznej skazanych poprzez podnoszenie kultury obcowania z przyrodą, dostrzeganie piękna otaczającego środowiska, a także poczucia odpowiedzialności za jego stan.

tekst: mjr Henryk Antoniewicz, oficer prasowy ZK w Łupkowie
zdjęcia: Archiwum ZK w Łupkowie

02-10-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)