REKLAMA
REKLAMA

Powrót wojska do Sanoka szansą rozwoju i bezpieczeństwa naszego regionu (FILM)

Sanocki Ruch Narodowy jest za powrotem wojska do Naszego miasta. Dlatego też wysłaliśmy list otwarty do Prezydenta RP z prośbą o przyjrzenie się możliwości powtórnego umieszczenia jednostek wojskowych w Sanoku.

Szanowny Pan
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Ruch Narodowy, jako przedstawiciel środowisk narodowych i patriotycznych miasta Sanoka, w województwie podkarpackim, zwraca się do najwyższych władz państwowych z prośbą o rozpatrzenie pewnych postulatów, mających związek z bezpieczeństwem miasta i regionu,  tym głównie powrotu jednostki wojskowej do Sanoka.

Ostatnie deklaracje w sprawie zwiększenia ilości jednostek wojskowych we wschodnich regionach Polski, wychodzą naprzeciw ocenom samorządowców sanockich, którzy uważają że, wojsko oprócz swoich funkcji obronnych zawsze aktywizuje miejscową społeczność, tworząc miejsca pracy w sektorze między innymi usług zewnętrznych dla wojska. Z kolei, w związku z napiętą sytuacją polityczną przy granicach państwowych powtórne umieszczenie wojska w mieście leżącym w strategicznym miejscu (mniej więcej w równej odległości od granicy ukraińskiej i słowackiej), w dolinie Sanu ma sens strategiczny, który przez stulecia powodował, że miasto i region było w centrum zainteresowania czynników wojskowych.

Już zaborcy austriaccy wznieśli tutaj kompleks koszar wojskowych i umieścili jednostki, które wzmacniały operacyjne możliwości wsparcia twierdzy Przemyśl i utrudniały marsz agresorowi w kierunku Krakowa, Wiednia i Budapesztu.
Po I wojnie światowej Sanok był jednym z miejsc, gdzie umieszczono II Pułk Strzelców Podhalańskich (I PSP Nowy Sącz, III PSP Bielsko, IV PSP Cieszyn, V PSP Przemyśl, VI PSP Sambor-Drohobycz). Wspaniałe peleryny Podhalańczyków były trwałym elementem miasta, a bohaterski szlak bojowy żołnierzy jest również chlubą mieszkańców Sanoka.

Po II wojnie światowej, w nowej sytuacji geopolitycznej, przy nieodległej granicy państwowej, służbę w Sanoku pełnił 26 Pułk Czołgów Średnich, który posiadał bardzo rozwiniętą strukturę. W chwili obecnej, ze struktur wojskowych pozostała jedynie Wojskowa Komenda Uzupełnień, Straż Graniczna i duża ilość dawnej infrastruktury wojskowej. W ocenie wielu czynników społecznych, popartych przez polityków i samorządowców, likwidacja wojska w Sanoku była błędem.

Sentyment, ale i wiara w powrót jednostek wojskowych legły u podstaw ufundowaniu przez społeczeństwo powiatu sanockiego sztandaru 21 Batalionowi Logistycznemu, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, będącego kontynuatorem tradycji II PSP z Sanoka.

Przy okazji warto wspomnieć, że Ruch Narodowy postuluje stworzenie jednostek obrony terytorialnej kraju, w których znalazłaby dla siebie miejsce młodzież Związku Strzeleckiego „Strzelec”, czy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
Zwracamy się, więc z prośbą o przyjrzenie się możliwościom powtórnego umieszczenia jednostek wojskowych w Sanoku, co zdaniem Ruchu Narodowego znacząco podniosłoby obronność południowo-wschodnich granic.

KWW Ruch Narodowy

Materiał sfinansowany przez KW Ruch Narodowy.

10-11-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)