REKLAMA
REKLAMA

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

GMINA SANOK. Wójt Gminy Sanok informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Rada Ministrów określiła  rozporządzeniem z dnia 22 listopada 2013 roku stawkę zwrotu  podatku akcyzowego na 2014 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.

W  2014 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta , burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego ( w tym dzierżawcy) w terminie:

•  od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Kopie faktur VAT , stanowiące dowód zakupu oleju napędowego nie wymagają potwierdzania przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem.

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 – 31 października 2014 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2014 r. wynosi  81,70 zł.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego, oraz wszelką informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Sanok w Sanoku, ul. Kościuszki 23, pokój 510 (piąte piętro), tel. 134656551 (wew.195), 134656552.

źródło: Gmina Sanok


11-07-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)