REKLAMA
REKLAMA

RADA MIASTA SANOKA: Edward Olejko i Piotr Uruski zostają nowymi wiceburmistrzami Sanoka! Wybrani wiceprzewodniczący rady oraz przewodniczący komisji (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. W Sali Herbowej Urzędu Miasta trwa druga sesja Rady Miasta Sanoka VII kadencji. Do najważniejszych jej punktów należy z pewnością ten dotyczący złożenia ślubowania przez nowego burmistrza Sanoka, Tadeusza Pióro. w innych punktach m.in. wybór wiceprzewodniczących Rady oraz omówienie projektu budżetu miasta na 2015 rok.


ZOBACZ TAKŻE

Projekt budżetu miasta Sanoka na 2015 rok przygotowany przez ustępujące władze miasta


GODZ. 16:20

Burmistrz Tadeusz Pióro złożył już ślubowanie. W krótkim wystąpieniu wskazał swoich najbliższych współpracowników. Nowymi wiceburmistrzami są Edward Olejko oraz wiceburmistrz dr Piotr Uruski.

Przystąpiono do wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Sanoka.

Foto: UM Sanok

GODZ. 16:30

Poznaliśmy nazwiska kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miasta Sanoka. Są nimi radny Roman Babiak oraz radna Agnieszka Kornecka-Mitadis.

Radni podczas głosowania na wiceprzewodniczących:

GODZ. 17:00

Radni wybrali wiceprzewodniczących Rady Miasta Sanoka. Roman Babiak otrzymał 15 głosów, Agnieszka Kornecka-Mitadis 14 głosów.

Aktualnie przemawia, obecny na sesji Andrzej Matusiewcz, Senator RP.

Senator RP Andrzej Matusiewicz

GODZ. 17:10

Trwa omawianie uchwały dotyczącej powołania komisji stałych Rady Miasta Sanoka. Przewodniczący Rady Daszyk zaproponował aby pozostawić 6 Komisji działających w ramach Rady Miasta Sanoka, tak jak było to w poprzedniej kadencji.

Radny Piotr Lewandowski zaproponował 5 komisji.

 

Prezydium nowej Rady Miasta Sanoka. Od lewej: wiceprzewodniczący Roman Babiak, przewodniczący Zbigniew Daszyk, wiceprzewodnicząca Agnieszka Kornecka-Mitadis

GODZ. 17:20

Pozostanie 6 stałych komisji w Radzie. Trwa głosowanie nad wyborem przewodniczących Komisji.

GODZ. 17:35

Wybrano przewodniczących komisji stałych w Radzie Miasta Sanoka.

Radny Janusz Baszak przewodniczącym Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Miasta Sanoka.

Radny Jan Wydrzyński przewodniczącym Komisji Infrastruktury Miejskiej.

Radny Ryszard Karaczkowski przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Radny Witold Święch przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

Radna Wanda Kot przewodniczącą Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Radna Grażyna Rogowska-Chęć przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

GODZ. 17:55

Skarbnik, Kazimierz Kot omawia projekt budżetu miasta Sanoka na 2015 rok. Przed nową Radą Miasta Sanoka olbrzymie wyzwania. Na początek praca nad ewentualnymi zmianami w budżecie miejskim.

GODZ. 18:10

Skarbnik Kazimierz Kot podsumowując omawianie budżetu zwrócił uwagę na dochody i wydatki miasta w roku 2015.

122 mln zł to planowane dochody miasta w roku 2015. Po stronie wydatków 118 mln zł. Nadwyżka 4 mln zł zostanie przeznaczona na obsługę kredytów, spłacanie rat oraz odsetek.

Według planowanego budżetu, zadłużenie miasta na koniec 2015 roku ma wynieść około 36 mln zł !!!!

GODZ. 18:30

Radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru delegata i obserwatora do Związku Miast Polskich. Delegatem został burmistrz Tadeusz Pióro. Obserwatorami do Związku Miast Polskich zostali radny Krzysztof Banach oraz radny Łukasz Radożycki.

GODZ. 18:40

Dobiegają końca obrady II sesji Rady Miasta Sanoka obecnej kadencji. Jesteśmy w punkcie wolne wnioski i zapytania radnych.

Dziękujemy za śledzenie naszej relacji. Już jutro na naszym portalu więcej informacji dotyczących sesji.
Porządek obrad II sesji Rady Miasta Sanoka, VII kadencji – 8 grudnia 2014, godz. 16:00:
1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Wydanie zaświadczenia o wyborze Burmistrza przez terytorialną komisję wyborczą.
5. Ślubowanie Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta.
9. Omówienie projektu budżetu miasta Sanoka na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata i obserwatora do Związku Miast Polskich.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad sesji.


ZOBACZ TAKŻE

Projekt budżetu miasta Sanoka na 2015 rok przygotowany przez ustępujące władze miasta

08-12-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)