REKLAMA
REKLAMA

Dobiegła końca III sesja Rady Miasta. Burmistrz z wynagrodzeniem na poziomie poprzednika (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Zakończyła się  III sesja Rady Miasta Sanoka. Łamanie się opłatkiem i składanie życzeń poprzedziła praca nad poszczególnymi punktami porządku obrad. Ustalono wynagrodzenie dla burmistrza.

13:00

III sesję Rady Miasta otworzył przewodniczący Zbigniew Daszyk.

13:05

Trwają sprawozdania z prac komisji stałych.

13:15

Sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami rozpoczął burmistrz Tadeusz Pióro. Przedstawił swoich zastępców: Edwarda Olejko i Piotra Uruskiego. – Dziękuję burmistrzowi za zaufanie. Deklaruję pracowitość i lojalność – powiedział na wstępie Edward Olejko. Za powołanie podziękował również Piotr Uruski.

13:28

Rada rozpatruje kolejne punkty porządku obrad.

13:40

Głosowanie nad punktem 7.: 20 radnych za, 1 wstrzymał się od głosu.

13:50

Władze Sanoka.
Od lewej: Kazimierz Kot, Edward Olejko, Tadeusz Pióro, Piotr Uruski i Waldemar Och

14:00

Głosowanie nad punktem 8.: 21 radnych za.

14:02

Na sesji obecni są przewodniczący zarządów rad dzielnic

14:07

Głosowanie nad punktem 9.: 21 radnych za.

14:25

Głosowanie nad punktem 10.: 21 radnych za.

14:35

Ustalono wynagrodzenie burmistrza, który będzie zarabiał 11 826 zł brutto miesięcznie. – Wynagrodzenie zostało ustalone na poziomie pensji poprzednika – powiedział przewodniczący Zbigniew Daszyk. Radni głosowali jednogłośnie.

14:37

W ramach wolnych wniosków i zapytań głos zabrali: Zbigniew Daszyk, Piotr Lewandowski, Maciej Drwięga, Janusz Baszak i Jakub Osika. Odpowiadał Tadeusz Pióro.

14:55

Przewodniczący Zbigniew Daszyk zakończył III sesję Rady Miasta.


Porządek obrad III zwyczajnej sesji Rady Miasta:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności miedzy sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności miedzy sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrz Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Sanoka obr Śródmieście jako działki nr 1050/17, 669/4, 1338/4, 1338/2, 1338/5 569/1,
587/1, 1223/3, 111/2, 111/3, 130, 131/1, 1098, 566, 567/10, 1200/1, 988, 1337/3, 381/3,
381/6, 381/12, 764/27, 764/30, 567/7, 567/12, 567/13, 667/1 762, 709, 458/3, 459/1,
459/3, 764/53, 764/10, 764/14, 764/17, 128, 282, 1537, 446, 63, 158, 547, 106, 585/3,
1050/10, 763, 664/3, 474, 137/1, 92, 631, 430/7, 430/4, 1536, 1193/2, obręb Wójtowstwo
jako działki 344/86, 1511, 579/10, 600/1 620/62 służebnością przesyłu sieci ciepłowniczej na rzecz SPGK Sp. z o.o., z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 344/86, 1511, 579/10, 579/1, 600/1, 620/62 służebnością przesyłu sieci ciepłowniczej na rzecz SPGK Sp. z o.o. z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Sanoka.

12. Interpelacje.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamkniecie obrad sesji.

źródło: Red., materiały nadesłane

25-12-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)