REKLAMA
REKLAMA

Dobiegła końca III sesja Rady Miasta. Burmistrz z wynagrodzeniem na poziomie poprzednika (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Zakończyła się  III sesja Rady Miasta Sanoka. Łamanie się opłatkiem i składanie życzeń poprzedziła praca nad poszczególnymi punktami porządku obrad. Ustalono wynagrodzenie dla burmistrza.

13:00

III sesję Rady Miasta otworzył przewodniczący Zbigniew Daszyk.

13:05

Trwają sprawozdania z prac komisji stałych.

13:15

Sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami rozpoczął burmistrz Tadeusz Pióro. Przedstawił swoich zastępców: Edwarda Olejko i Piotra Uruskiego. – Dziękuję burmistrzowi za zaufanie. Deklaruję pracowitość i lojalność – powiedział na wstępie Edward Olejko. Za powołanie podziękował również Piotr Uruski.

13:28

Rada rozpatruje kolejne punkty porządku obrad.

13:40

Głosowanie nad punktem 7.: 20 radnych za, 1 wstrzymał się od głosu.

13:50

Władze Sanoka.
Od lewej: Kazimierz Kot, Edward Olejko, Tadeusz Pióro, Piotr Uruski i Waldemar Och

14:00

Głosowanie nad punktem 8.: 21 radnych za.

14:02

Na sesji obecni są przewodniczący zarządów rad dzielnic

14:07

Głosowanie nad punktem 9.: 21 radnych za.

14:25

Głosowanie nad punktem 10.: 21 radnych za.

14:35

Ustalono wynagrodzenie burmistrza, który będzie zarabiał 11 826 zł brutto miesięcznie. – Wynagrodzenie zostało ustalone na poziomie pensji poprzednika – powiedział przewodniczący Zbigniew Daszyk. Radni głosowali jednogłośnie.

14:37

W ramach wolnych wniosków i zapytań głos zabrali: Zbigniew Daszyk, Piotr Lewandowski, Maciej Drwięga, Janusz Baszak i Jakub Osika. Odpowiadał Tadeusz Pióro.

14:55

Przewodniczący Zbigniew Daszyk zakończył III sesję Rady Miasta.


Porządek obrad III zwyczajnej sesji Rady Miasta:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności miedzy sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności miedzy sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrz Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Sanoka obr Śródmieście jako działki nr 1050/17, 669/4, 1338/4, 1338/2, 1338/5 569/1,
587/1, 1223/3, 111/2, 111/3, 130, 131/1, 1098, 566, 567/10, 1200/1, 988, 1337/3, 381/3,
381/6, 381/12, 764/27, 764/30, 567/7, 567/12, 567/13, 667/1 762, 709, 458/3, 459/1,
459/3, 764/53, 764/10, 764/14, 764/17, 128, 282, 1537, 446, 63, 158, 547, 106, 585/3,
1050/10, 763, 664/3, 474, 137/1, 92, 631, 430/7, 430/4, 1536, 1193/2, obręb Wójtowstwo
jako działki 344/86, 1511, 579/10, 600/1 620/62 służebnością przesyłu sieci ciepłowniczej na rzecz SPGK Sp. z o.o., z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 344/86, 1511, 579/10, 579/1, 600/1, 620/62 służebnością przesyłu sieci ciepłowniczej na rzecz SPGK Sp. z o.o. z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Sanoka.

12. Interpelacje.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamkniecie obrad sesji.

źródło: Red., materiały nadesłane

25-12-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)