REKLAMA
REKLAMA

Oświata w powiecie sanockim wciąż bez komisji stałej. Wiemy ile zarobi starosta (ZDJĘCIA)

SANOK. Zakończyła się III sesja Rady Powiatu w Sanoku. Wciąż nie poznaliśmy składu Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki. Radni uchwalili natomiast wynagrodzenie dla starosty Romana Koniecznego. Nie zabrakło wspólnego kolędowania i składania życzeń.

9:00

Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Waldemar Och rozpoczął III sesję.

9:05

Harcerze z sanockiego hufca na czele z harcmistrzynią Krystyną Chowaniec wspólnie z radnymi zaśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Na ręce starosty Romana Koniecznego, harcerze przekazali żywy ogień światła.

9:20

Starosta sanocki Roman Konieczny złożył sprawozdanie z działalności w okresie pomiędzy sesjami.

9:25

Ustalono wynagrodzenie starosty na poziomie 11 000 zł brutto na miesiąc. Głosowanie: 10 radnych za, 9 wstrzymało się od głosu. Roman Konieczny nie oddał głosu. Nieobecna jest Grażyna Borek.

9:30

5 minut przerwy na wniosek radnego Bogdana Strusia przed punktem dotyczącym uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

9:35

Na poprzedniej sesji wybrano przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którym został Jerzy Zuba. W składzie komisji znaleźli się Kazimierz Węgrzyn i Janusz Cecuła.

9:37

Robert Pieszczoch uzupełnił skład Komisji Rewizyjnej. Głosowanie: 17 radnych za, 2 głosy wstrzymujące.

9:40

Radny Bogdan Struś zgłosił wniosek o zdjęcie punktu 7. i 8. z porządku obrad. Uzasadnienie: – Mamy swoisty pat. Apeluję do starosty Romana Koniecznego i przewodniczącego Waldemara Ocha o podjęcie rozmów z radnymi opozycji. To już trzecie posiedzenie Rady Powiatu, a kandydatów na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki nie ma. To nie jest komfortowa sytuacja dla zarządu.

Roman Konieczny: – Popieram wniosek radnego Bogdana Strusia. Potrzebujemy czasu na rozmowy.

Głosowanie dotyczące wniosku: 16 radnych za, 3 wstrzymało się od głosu.

Nadal nie znamy składu Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki.

9:50

Rada pracuje obecnie nad pozostałymi punktami sesji.

10:10

Przed punktem interpelacje i zapytania, radny Bogdan Struś zauważył, że wcześniejsza decyzja o powołaniu Roberta Pieszczocha na członka Komisji Rewizyjnej nie jest zgodna z prawem. Trwa przerwa, podczas której prezydium rady zasięgnie opinii radcy prawnego.

10:20

Robert Pieszczoch złożył rezygnację. Nie mógł być członkiem Komisji Rewizyjnej, ponieważ wcześniej został wybrany do Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Tak stanowi status powiatu.

10:30

W miejsce Roberta Pieszczocha rada powołała Bogdana Strusia.

10:32

Radni zgłaszają wnioski i oświadczenia. Jerzy Zuba zwrócił uwagę na decyzję władz województwa dotyczącą zlikwidowania połączenia kolejowego Zagórz – Jasło. Trwa debata na ten temat. Głos zabrali: Sebastian Niżnik, Alicja Wosik, Robert Pieszczoch, Bogdan Struś, Waldemar Och i Roman Konieczny.

10:55

Radni składają życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Przewodniczący Waldemar Och kończy obrady III sesji Rady Powiatu w Sanoku.


III sesja Rady Powiatu w Sanoku. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Romana Koniecznego Starosty Sanockiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu w Sanoku.
b) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu w Sanoku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw ustalenia sieci szkół.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2015 na obszarze działania Powiatu Sanockiego.

10. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2014 (kwota 11.205 zł)

11. Podjęcie uchwały   w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2014 (kwota 247.463zł)

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wnioski i oświadczenia.

14. Zamknięcie obrad sesji.

25-12-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)