REKLAMA
REKLAMA

Trzyletnie Prawo? WSIiZ wprowadza nowy model kształcenia prawników

Przemiany współczesnego rynku pracy, w tym liberalizacja dostępu do zawodów prawniczych oraz zmiana wymagań wobec rynku usług prawniczych powodują, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wprowadza nowy model kształcenia prawników.

Do 31 lipca 2014 roku można składać podania na trzyletnie studia I stopnia na kierunku Prawo.

Wielu absolwentów „klasycznego prawa”, nawet po ukończonych aplikacjach nie może znaleźć zatrudnienia w typowych zawodach prawniczych takich jak adwokat, sędzia czy radca prawny. Dlatego oprócz pięcioletnich, tradycyjnych studiów prawniczych coraz popularniejsze będą trzyletnie studia I stopnia z zakresu prawa. Są one skierowane do kreatywnych, dynamicznych kandydatów, którzy praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa zamierzają wykorzystać w pracy zawodowej już po ukończeniu studiów trzyletnich.

Prawnik to nie tylko adwokat
– Praktyczna wiedza prawna stanowi ważny element współczesnego życia gospodarczego. Przedsiębiorcy poszukują nie tylko adwokatów czy radców prawnych, ale przede wszystkim absolwentów studiów prawniczych umiejętnie łączących wiedzę prawną z elementami ekonomii, psychologii, socjologii czy zarządzania – wyjaśnia dr Kamilla Kurczewska z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Nowy model edukacji prawniczej
Trzyletnie studia prawnicze pozwalają zdobyć podstawową wiedzę z zakresu podstawowych gałęzi prawa takich jak: prawo administracyjne, cywilne czy karne, ale również poznać prawne mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz relacje między kontrahentami biznesowymi. W programie studiów zrezygnowano z przedmiotów doktrynalnych, historycznych oraz ściśle teoretycznych na rzecz praktycznego programu studiów. To wykształci u absolwentów umiejętności właściwej analizy i stosowania przepisów prawa, sporządzania pism procesowych oraz rozwiązywania problemów prawno-ekonomicznych związanych z obrotem gospodarczym. W planach studiów przewidziane są unikatowe w skali kraju narzędzie – gry decyzyjne z obszaru prawa. Zwiększenie wymiaru liczby godzin przeznaczonych na praktyki studenckie pozwoli absolwentom poznać zasady funkcjonowania sądów, prokuratur, kancelarii prawnych, ale także organów administracji publicznej takich jak np. urząd miasta, urząd wojewódzki oraz zasady obsługi administracyjno-prawnej  przedsiębiorców.

fot. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Licencjat z prawa – co daje
– Znajomość zagadnień prawnych czy umiejętność sprawnego poruszania się w gąszczu przepisów i rozporządzeń daje lepszą pozycję w oczach pracodawcy. W wielu instytucjach czy firmach wiedza ta jest po prostu jednym z wymagań – mówi Anna Wójcik, która złożyła podanie na Prawo w WSIiZ.

W planach studiów oprócz tradycyjnych przedmiotów z zakresu m.in.  prawa cywilnego, prawa administracyjnego czy prawa i postępowania karnego, są takie przedmioty jak: polityka gospodarcza, prawo działalności  gospodarczej, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, opodatkowanie działalności gospodarczej, prawo konkurencji i konsumentów, podstawy zarządzania, psychologia, mediacje oraz gry decyzyjne z obszaru /unikatowe w skali kraju narzędzie dydaktyczne/.

Nowością w stosunku do klasycznych, pięcioletnich programów kształcenia są specjalności, które studenci mogą realizować już od trzeciego semestru studiów. Dobór specjalności wynika z analizy zapotrzebowania na rynku pracy na absolwentów o konkretnej, praktycznej wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych. Aktualnie studenci mogą wybierać następujące specjalności: Prawo w gospodarce, Organizację wymiaru sprawiedliwości oraz Administrację gospodarczą w Unii Europejskiej i na Ukrainie. Zajęcia na każdej specjalności prowadzone są przez doświadczonych praktyków.

Licencjat z prawa daje absolwentom solidne podstawy do rozpoczęcia studiów prawniczych II stopnia i następnie, po ukończeniu właściwej aplikacji,  ubiegania się o pracę w klasycznych zawadach prawniczych takich jak: sędzia, prokurator czy adwokat. Ale można też wybrać inną ścieżkę kształcenia. Trzyletnie studia prawnicze będą znakomitym uzupełnieniem wykształcenia ekonomistów czy socjologów. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia m.in. w WSIiZ na kierunku Administracja. Tak szeroki zakres wykształcenia pozwoli absolwentom poczuć się pewnie na rynku pracy.


Studia są skierowane przede wszystkim do:
– osób, które chcą nabyć pogłębioną i praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w działalności gospodarczej oraz sektorze gospodarczo-finansowym,
– osób, które chcą  podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych sądów i prokuratur różnego szczebla w charakterze pracownika administracyjnego lub zarządzającego,
– osób mających inne wykształcenie np. z ekonomii, zarządzania czy socjologii i chcących swoją wiedzę oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe poszerzyć o praktyczną wiedzę i umiejętności z obszaru prawa,
– osób planujących w przyszłości rozpocząć studia drugiego stopnia na kierunku prawo, ukończyć wybraną aplikację prawniczą i rozpocząć pracę w zawodzie sędziego, prokuratora czy adwokata.


Zajęcia na kierunku prowadzą uznane autorytety świata nauki, m.in.:

– prof. dr hab. Stanisław  Waltoś – specjalista w zakresie postępowania karnego, wieloletni pracownik UJ i dyrektor Collegium Maius w Krakowie, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, zapraszany do prac legislacyjnych przez polski rząd

– prof. dr hab. Jan Woleński – prawni i filozof, prorektor ds. nuaki WSIiZ, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2013 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych powszechnie uznawanej za polskiego Nobla

– prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki – specjalista w zakresie prawa administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, redaktor naczelny „Przeglądu Prawa Publicznego”

– prof. dr hab. Inż. Waldemar Karwowski – specjalista z zakresu ergonomii, organizacji i zarządzania systemami pracy, inżynierii zarządzania, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Pracuje również w Department of Industrial Engineering University of Louisville, USA, gdzie jest Dyrektorem Center for Industrial Ergonomics. Jest autorem lub współautorem ponad 40 książek, w tym Międzynarodowej Encyklopedii Ergonomii i Zasobów Ludzkich.

Tekst sponsorowany
17-07-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook