REKLAMA
REKLAMA

Uroczyste otwarcie „Szlaku Ku Pamięci” w Tarnawie Górnej (ZDJĘCIA)

TARNAWA GÓRNA / PODKARPACIE. Tarnawie Górnej nastąpiło uroczyste otwarcie ścieżki dydaktycznej pod nazwą: „Szlak Ku Pamięci”. Oferta turystyczna tej miejscowości wzbogaciła się zatem o nową atrakcję w postaci pięknie wytyczonej i uzbrojonej w tablice informacyjne ścieżki przyrodniczo – historycznej.

Głównym wykonawcą Projektu było Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość Tarnawa”, które na ten cel pozyskało środki finansowe z Projektu „Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów województwa podkarpackiego”.

Celem głównym zrealizowanego przez Stowarzyszenie Projektu pod nazwą: „Szlak Ku Pamięci – przyrodnicze i historyczne ślady na terenie wsi Tarnawa Górna” było wzmocnienie potencjału miejscowości Tarnawa Górna w zakresie tworzenia produktów turystycznych inspirowanych lokalnymi zasobami, historycznymi, kulturalnymi i przyrodniczymi z wykorzystaniem doświadczeń szwajcarskich.

Całkowita wartość projektu wynosi 23 000 zł, z czego kwota pozyskanego dofinansowania Funduszu Szwajcarskiego stanowi 20 700 zł. Wkład własny do realizacji projektu w wysokości 2300 zł zapewnili Burmistrz P. Ernest Nowak i Rada Miasta i Gminy Zagórz udzielając dotacji dla Stowarzyszenia.

W ramach projektu wytyczona i oznakowana została ścieżka przyrodniczo historyczna obejmująca najciekawsze zabytki architektury i najważniejsze obiekty przyrodnicze znajdujące się na terenie miejscowości Tarnawa Górna do których należą: cerkiew i kościół parafialny, dwór z I połowy XIX wieku, kapliczki a także góry Makówka i Gruszka oraz „Miejsce Straceń” pod Gruszką. Długość wytyczonego szlaku wyniosła około 8,5 km, a czas na spacerowe przejście trasy oszacowano na ok. 3 godziny.

W ramach projektu wykonano i zamontowano 12 tablic informacyjnych, oznakowano całą trasę szlaku zgodnie z obowiązującymi standardami – zamontowano 25 słupów ze wskaźnikami, a także zorganizowano konkurs w zakresie zgromadzenia archiwaliów związanymi z miejscowościami Tarnawa Dolna i Górna. Projekt formalnie zakończony został Konferencją popularno – naukową na temat historii miejscowości Tarnawa Górna oraz utworzonego szlaku turystycznego.

Zebranych w imieniu Zarządu Stowarzyszenia powitał Prezes Janusz Krajnik, który przedstawił zakres Projektu i sprawozdanie z przebiegu jego realizacji. Wśród zaproszonych gości w Uroczystości otwarcia Szlaku  udział wzięli min.: Ks. Prałat Jan Krupiński proboszcz Parafii pw. Św. Wojciecha w Tarnawie Górnej oraz wikariusz tej Parafii Ks. Józef Watras, Sekretarz Gminy Zagórz P. Łukasz Woźniczak, przedstawiciele Rady Gminy na czele z Wiceprzewodniczącym Rady P. Markiem Marcinikiem, Prezes Bieszczadzkiego Forum Europejskiego P. Adam Basak, przewodnicy turystyczni, prezesi i przedstawiciele zagórskich stowarzyszeń, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Zagórz, przedstawiciele środowiska i uczniów tarnawskich szkół. Oprawę artystyczną spotkania zapewnił Zespól „Kremenaros”.

Uroczystość otwarcia Szlaku składała się z następujących etapów:
1. Przecięcia wstęgi którego dokonali: z ramienia Stowarzyszenia Ks. Prałat Jan Krupiński proboszcz Parafii pw. Św. Wojciecha w Tarnawie Górnej, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zagórz P. Marek Marcinik, Sekretarz Urzędu MiG Zagórz P. Łukasz Woźniczak oraz Prezes PTTK Oddział „Ziemia Sanocka” P. Mieczysław Krauze.
2. Przejścia przez uczestników spotkania fragmentem wiejski trasy Szlaku.
3. Konferencji popularno – naukowej na temat historii miejscowości Tarnawa Górna oraz utworzonego szlaku turystycznego.
4. Panelu dyskusyjnego na temat: stanu obecnego i możliwości rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Gminy Zagórz.

Zabierający głos w dyskusji zaproszeni goście podkreślali potrzebę takich inwestycji i profesjonalizm oznakowania tarnawskiego szlaku. Gratulowali pomysłu i podkreślali, że jest to duży krok w stronę ożywienia turystyki w tej miejscowości. Zachodzi oczywista potrzeba reklamy turystycznej nowo powstałych szlaków i budowania kolejnych ścieżek w innych miejscowościach Gminy Zagórz. Pozwoli na stworzenie całej sieci połączonych ze sobą małych szlaków, co z kolei stanowić będzie propozycję na kilkudniowy pobyt w tym rejonie dla odwiedzających Bieszczady turystów. Potrzeba jeszcze zadbać w całej Gminie Zagórz o rozbudowę w szczególności bazy noclegowej i gastronomicznej.

Rel. J. Krajnik
“Projekt „Szlak Ku Pamięci – przyrodnicze i historyczne ślady na terenie wsi Tarnawa Górna” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt “Alpy Karpatom “, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska”.

28-10-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)