REKLAMA
REKLAMA

Dzisiaj LIX Sesja Rady Miasta Sanoka

LIX Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji odbędzie się w dniu 29.05.2014r. (czwartek), o godz. 15:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad LIX Sesji Rady Miasta Sanoka:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Śródmieście oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1549 o pow. 0,0385 ha na rzecz Katarzyny Czubskiej na okres dziecięciu lat, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2882/6 o pow. 448 m2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Olchowce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/77 o pow. 0.2958 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonej w Sanoku obr. Posada przy ul. Robotniczej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie rozwiązania straży miejskiej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Prezentacja koncepcji ścieżek rowerowych w granicach administracyjnych miasta Sanoka
14. Interpelacje.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad sesji.

źródło: Urząd Miasta w Sanoku

29-05-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)