REKLAMA
REKLAMA

Dzisiaj LIX Sesja Rady Miasta Sanoka

LIX Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji odbędzie się w dniu 29.05.2014r. (czwartek), o godz. 15:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad LIX Sesji Rady Miasta Sanoka:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Śródmieście oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1549 o pow. 0,0385 ha na rzecz Katarzyny Czubskiej na okres dziecięciu lat, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2882/6 o pow. 448 m2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Olchowce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/77 o pow. 0.2958 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonej w Sanoku obr. Posada przy ul. Robotniczej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie rozwiązania straży miejskiej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Prezentacja koncepcji ścieżek rowerowych w granicach administracyjnych miasta Sanoka
14. Interpelacje.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad sesji.

źródło: Urząd Miasta w Sanoku

29-05-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)