REKLAMA
REKLAMA

Dzisiaj Sesja Rady Miasta Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. Dzisiaj (20 bm.) odbędzie się 56. Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji. Początek o godz. 15:00. Publikujemy porządek obrad.

Porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 1540/2 o pow. 0,0577 ha własność Gminy Miasta Sanoka na działki nr 778/5, nr 778/6, nr 778/7, nr 778/8 o pow. 0,0242 ha stanowiące współwłasność Marii Dziuban, Jacka Dziubana i Witolda Dziubana, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku w rejonie ulicy Rzemieślniczej i ul. Leszka Kawczyńskiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku w rejonie ulicy Kruczej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Wójtostwo w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 2014, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej z działalności Straży Miejskiej za 2013 rok.

17. Interpelacje.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie obrad sesji.

20-03-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)