REKLAMA
REKLAMA

Dzisiaj sesja Rady Miasta Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. 62. Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji odbędzie się w dniu 29 lipca 2014r. /wtorek/ o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka, z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w  ramach pomocy de minimis, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku obr. Dąbrówka w rejonie ul. Konopnickiej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 660/2 służebnością przesyłu energii elektrycznej liniami kablowymi Sn i nN oraz służebnością konkretnej stacji transformatorowej   na rzecz PGE Dystrybucja Sp. akcyjna, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji jako działka nr 430/3 o pow. 0,0192 ha na rzecz Parafii Polsko – Katolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej ul. Szkolna 20 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży przysługującego Gminie Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sanoku obr. Posada przy ul. Beksińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2209/13 o pow. 0,0081 ha  oraz w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2209/14 o pow. 0,0783 ha służebnością przejazdu i przechodu szlakiem drożnym o  szerokości 5 m, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy Placu Świętego Michała 5A oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 600/4 o pow. 0,0294 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Wilczej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2882/7 o pow. 0,0382 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży  w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Stankiewicza oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/6 o pow. 0,0461 ha oraz działka nr 8/7 o pow. 0,1071 ha z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Krakowskiej oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 206/2 o pow. 0,0198 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży drodze przetargu nieruchomości położonych w Sanoku obr. Olchowce oznaczone jako działki nr 870/6 o pow. 0,1305 ha, 870/7 o pow. 0,1305 ha, 870/8 o pow. 0,1305 ha, 870/9 o pow. 0,1305 ha, 870/10 o pow. 0,1505 ha, 870/11 o pow. 0,1505 ha, 870/12 o pow. 0,1505 ha, 870/13 o pow. 0,1505 ha, 870/14 o pow. 0,1504 ha, 870/15 o pow. 0,1505 ha, 870/16 o pow. 0,1505 ha,  870/17 o pow. 0,1504 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Sanoku oraz granic ich obwodów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie planu sieci publicznych gimnazjów w Sanoku oraz granic ich obwodów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich, opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Sanoka” z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcie porozumienia w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka i Gminy Lesko, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Sanoka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

25. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Fundację Karpacką ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

26. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Klub Rugby Sanok ul. Jana III Sobieskiego 12, 38-500 Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

27. Interpelacje.

28. Wolne wnioski i zapytania.

29. Zamknięcie obrad sesji.

29-07-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)