REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: III sesja Rady Miasta Sanoka. Publikujemy porządek obrad

SANOK / PODKARPACIE. We wtorek 23 grudnia o godzinie 13:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się III zwyczajna sesja Rady Miasta VII kadencji. Zobacz porządek obrad.

III zwyczajna sesja Rady Miasta

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności miedzy sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności miedzy sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrz Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Sanoka obr Śródmieście jako działki nr 1050/17, 669/4, 1338/4, 1338/2, 1338/5 569/1,
587/1, 1223/3, 111/2, 111/3, 130, 131/1, 1098, 566, 567/10, 1200/1, 988, 1337/3, 381/3,
381/6, 381/12, 764/27, 764/30, 567/7, 567/12, 567/13, 667/1 762, 709, 458/3, 459/1,
459/3, 764/53, 764/10, 764/14, 764/17, 128, 282, 1537, 446, 63, 158, 547, 106, 585/3,
1050/10, 763, 664/3, 474, 137/1, 92, 631, 430/7, 430/4, 1536, 1193/2, obręb Wójtowstwo
jako działki 344/86, 1511, 579/10, 600/1 620/62 służebnością przesyłu sieci ciepłowniczej na rzecz SPGK Sp. z o.o., z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 344/86, 1511, 579/10, 579/1, 600/1, 620/62 służebnością przesyłu sieci ciepłowniczej na rzecz SPGK Sp. z o.o. z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Sanoka.

12. Interpelacje.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamkniecie obrad sesji.

źródło: materiały nadesłane

23-12-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)