REKLAMA
REKLAMA

Audyt w MOSiRze i program dla rodzin wielodzietnych podczas VII sesji Rady Miasta

SANOK / PODKARPACIE. W najbliższy czwartek o godzinie 9:00 w Sali Herbowej rozpocznie się VII sesja Rady Miasta Sanoka. Przewidziano realizację 28 punktów. Radni zapoznają się z informacją dotyczącą audytu przeprowadzonego w MOSiRze, a także pochylą się nad programem dla rodzin wielodzietnych.

Na podstawie art. 20 ust.  2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję VII Sesję Rady Miasta Sanoka VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 07 maja /czwartek/ 2015r. o godz. 9:00 w Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad;

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Przedstawienie informacji z przeprowadzonego audytu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sanoku.
6. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza miasta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego i upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na kredyt długoterminowy konsolidacyjny, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Sanoka, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek za korzystanie z nich, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku obr. Śródmieście przy ul. Słowackiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka obr. Dąbrówka jako działka nr 1776/2 wschodnią jej częścią, pasem gruntu o szerokości 4,0 m i długości 25,0 m na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka obr. Dąbrówka jako działka nr 1776/5, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 655/4 o pow. 0,0013 ha położona w Sanoku przy ul. Franciszkańskiej stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka na działkę 656/2 o pow. 0,0004 ha położoną w Sanoku przy ul. Franciszkańskiej stanowiąca własność Państwa Haliny i Roberta Penarów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obr. Posada oznaczonych jako działki nr 3346 o pow. 0,0700 ha, nr 3347 o pow. 0,0700 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej jako działka nr 1545/12 o pow. 0,0276 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej jako działka nr 2812/44 o pow. 0,0200 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2812/6 i 2775/1, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. uchylenia uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Żwirki i Wigury oznaczonej jako działki nr 21 o pow. 2,2102 ha oraz działki 1/73 o pow. 0,0502 ha na prawo użytkowania wieczystego działki nr 2240 o pow. 4,9367 ha położonej w Sanoku przy ul. Stróżowskiej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części MPZP terenu położonego w dzielnicy OLCHOWCE d. Jednostka Wojskowa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Sanockiego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „KULTURA I SZTUKA” w roku 2014.
23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z „Boisk Sportowych Miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
25. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze skateparku „Nad Sanem” będącego własnością Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
26. Interpelacje.
27. Wolne wnioski i zapytania.
28. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Daszyk

umduyz

źródło: materiały nadesłane

07-05-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)