REKLAMA
REKLAMA

Audyt w MOSiRze i program dla rodzin wielodzietnych podczas VII sesji Rady Miasta

SANOK / PODKARPACIE. W najbliższy czwartek o godzinie 9:00 w Sali Herbowej rozpocznie się VII sesja Rady Miasta Sanoka. Przewidziano realizację 28 punktów. Radni zapoznają się z informacją dotyczącą audytu przeprowadzonego w MOSiRze, a także pochylą się nad programem dla rodzin wielodzietnych.

Na podstawie art. 20 ust.  2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję VII Sesję Rady Miasta Sanoka VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 07 maja /czwartek/ 2015r. o godz. 9:00 w Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad;

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Przedstawienie informacji z przeprowadzonego audytu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sanoku.
6. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza miasta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego i upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na kredyt długoterminowy konsolidacyjny, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Sanoka, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek za korzystanie z nich, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku obr. Śródmieście przy ul. Słowackiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka obr. Dąbrówka jako działka nr 1776/2 wschodnią jej częścią, pasem gruntu o szerokości 4,0 m i długości 25,0 m na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka obr. Dąbrówka jako działka nr 1776/5, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 655/4 o pow. 0,0013 ha położona w Sanoku przy ul. Franciszkańskiej stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka na działkę 656/2 o pow. 0,0004 ha położoną w Sanoku przy ul. Franciszkańskiej stanowiąca własność Państwa Haliny i Roberta Penarów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obr. Posada oznaczonych jako działki nr 3346 o pow. 0,0700 ha, nr 3347 o pow. 0,0700 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej jako działka nr 1545/12 o pow. 0,0276 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej jako działka nr 2812/44 o pow. 0,0200 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2812/6 i 2775/1, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. uchylenia uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Żwirki i Wigury oznaczonej jako działki nr 21 o pow. 2,2102 ha oraz działki 1/73 o pow. 0,0502 ha na prawo użytkowania wieczystego działki nr 2240 o pow. 4,9367 ha położonej w Sanoku przy ul. Stróżowskiej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części MPZP terenu położonego w dzielnicy OLCHOWCE d. Jednostka Wojskowa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Sanockiego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „KULTURA I SZTUKA” w roku 2014.
23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z „Boisk Sportowych Miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
25. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze skateparku „Nad Sanem” będącego własnością Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
26. Interpelacje.
27. Wolne wnioski i zapytania.
28. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Daszyk

umduyz

źródło: materiały nadesłane

07-05-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)